Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Персонификация за 2011 г. предпринимателей (додаток 5 и 6)

обще-предпринимательские темы (независимо от системы налогообложения)

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST налоговик » 06 янв 2012, 16:35

Див. також вкладення (приклади заповнення додатків)

Методичні рекомендації фізичним особам – підприємцям щодо формування звіту до Пенсійного фонду за 2011 рік

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та члени сімей цих осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, зобов’язані до 1 квітня 2012 року подати до територіального органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації (проживання) звіт - Додаток 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2.

Звіт подається незалежно від стану фінансово-господарської діяльності, тобто фізичні особи-підприємці, які припинили свою діяльність у 2011 році (або не отримували доходу), зобов'язані подати звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

За неподання чи несвоєчасне подання фізичними особами - підприємцями зазначеного звіту органи Пенсійного фонду зобов’язані застосовувати передбачені Законом фінансові санкції у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.).

Звіт за 2011 рік можна подавати вже в січні 2012 року.

Нижче надаються методичні рекомендації по заповненню звітності та приклади формування звіту за 2011 рік.

Опис додатка 5 до Порядку

«Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»

Відповідно до п. 3.2. розділу ІІІ Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України 08.10.2010 за № 22-2, зареєстрованої в Мінюсті України 01.11.2010р. (далі - Порядок):

ФО-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, самі за себе і за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності; особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями, самі за себе формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом.
Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Протягом поточного року, за який термін подання звіту ще не настав, страхувальники зазначені в пункті 3.2 розділу ІІІ Порядку формують та подають звіт за періоди роботи до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії. При звітуванні за рік до 1 квітня року, наступного за звітним періодом, такому страхувальнику, необхідно сформувати та подати звіт, в якому необхідно зазначити повністю всі дані за звітний рік: з початку звітного року до кінця звітного року. Тобто, фізичною особою –підприємцем, яка протягом року зверталася до органів Пенсійного фонду за призначенням/перерахунком пенсії, звіт за рік буде складатися двічі: до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії та повний звіт за звітний рік. (Останній за датою подання звіт буде актуальним.)


Заповнення титульного аркуша додатка 5

На титульному аркуші додатка 5 зазначаються:

«Звіт за рік»: вказується звітний рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»: Для фізичних осіб - підприємців вноситься десяти-розрядний код, під яким вони зареєстровані як платники податків за довідкою ДПА з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО). Код вноситься із реєстраційних документів страхувальника.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

ПІБ страхувальника: у поле без клітинок вноситься прізвище, ім’я та по батькові. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

«Вихідний № у страхувальника та дата»: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.

«Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт»: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник єдиного внеску.

«Перелік таблиць звіту»: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.

Навпроти тих таблиць, які не подаються до органів Пенсійного фонду, проставляються прочерки.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” для таблиць 1-5 додатка 5 нічого не зазначається, для таблиці 6 додатка 5 зазначається кількість заповнених рядків на аркушах.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів та рядків документів.

«Страхувальник»: у відповідні поля вноситься підпис та прізвище фізичної особи. Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 5.

«Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду»: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов`язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

«Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20____року» (далі Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 08 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника та засвідчуються печаткою (за наявності). Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.

Заповнення таблиці 1 додатка 5

“Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами –підприємцями”

У Таблиці вказуються всі передбачені в ній показники. У разі не заповнення того чи іншого рядка через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами – підприємцями, які нараховують єдиний внесок на суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб та на суми доходу, що розподіляється між членами сім’ї фізичних осіб – підприємців, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності.

Таблиця заповнюється та подається страхувальником незалежно від стану його фінансово-господарської діяльності. Тобто платники, які припинили свою діяльність і не отримували доходу від підприємницької діяльності зобов’язані подавати Таблицю.

У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування потрібно зазначити вид страхування у клітинці на проти виду та проставити позначку «Х». Також, обов’язково повинні бути заповнені: № договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; Дата укладання договору; Дата початку терміну дії договору; Дата закінчення дії договору.

У графі 2 таблиці 1 додатка 5 “Сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації фізичної особи – підприємця” платники відображають фактичну суму чистого доходу за відповідний місяць за себе.

У графі 3 таблиці 1 додатка 5 “Сума доходу на яку нараховується єдиний внесок, з урахуванням максимальної величини” відображається дохід, зазначений у графі 2 але в межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок.

При цьому, у графі 3 таблиці 1 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року
У графі 4 таблиці 1 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” – 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.

У графі 5 таблиці 1 додатка 5 “Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 3 х гр. 4)” відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 4, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця.

У графі 6 таблиці 1 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала на лікарняному.

Суми доплат до мінімального страхового внеску у Таблиці не відображаються.

Платникам, які зобов'язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органами Пенсійного фонду України для узгодження надсилається повідомлення-розрахунок, у якому зазначається розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами підприємницької діяльності за звітний рік. Після чого, платники обов’язково заповнюють та подають таблицю 3 додатку 6 до Порядку.

У графі 7 таблиці 1 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” - кількість календарних днів коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

“У тому числі нараховано по тарифу (сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5): 34,7% - _ грн.; 36,6 % - _ грн.; 36,21% - _ грн.; 38,11 %- _ грн.” сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 6.


Заповнення таблиці 2 додатка 5

“Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування фізичними особами –підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування (єдиний податок, фіксований податок)”

Таблиця заповнюється в гривнях з копійками.

Зазначена таблиця заповнюється фізичними особами – підприємцями, які обрали особливий спосіб оподаткування (єдиний податок, фіксований податок).

«Звіт за рік», «Реєстраційний номер облікової картки платника податків», «Номер облікової картки застрахованої особи» дивитись заповнення титульного аркушу.

У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування потрібно зазначити вид страхування у клітинці на проти виду та проставити позначку «Х».

Також обов’язково повинно бути заповнено:

Спрощена система оподаткування: потрібно зазначити податок фіксований чи єдиний та проставити позначку «Х».

№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Дата укладання договору «____»______________ 20_____року

Дата початку терміну дії договору «____»______________ 20_____року

Дата закінчення дії договору «____»______________ 20_____року.

У графі 2 таблиці 2 додатка 5 “Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок, не менше мінімального страхового внеску фізичної особи – підприємця” відображається сума, що визначається такими платниками самостійно для себе, розмір якої повинен бути не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, та не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

У графі 3 таблиці 2 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” – 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.

У графі 4 таблиці 2 додатка 5 “Усього до сплати (гр. 2 х гр. 3)” відображається сума нарахованого єдиного внеску, що підлягає сплаті, розрахована шляхом множення сум, зазначених у графах 2, 3.

У графі 5 таблиці 2 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала на лікарняному.

У графі 6 таблиці 2 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.“У тому числі нараховано по тарифу (сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 4): 34,7% - __ грн.; 36,6 % - __ грн.; 36,21% - __ грн.; 38,11 %- __ грн.” сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5.Заповнення таблиці 3 додатка 5

“Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування особами, які забезпечують себе роботою самостійно”Зазначена таблиця заповнюється особами, які забезпечують себе роботою самостійно – займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

«Звіт за рік», «Реєстраційний номер облікової картки платника податків», «Номер облікової картки застрахованої особи» дивитись заповнення титульного аркушу.

У разі якщо особа, яка забезпечує себе роботою самостійно на добровільних засадах бере участь у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування потрібно зазначити вид страхування у клітинці на проти виду та проставити позначку «Х». Також, обов’язково повинні бути заповнені: № договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соцстрахування; Дата укладання договору; Дата початку та Дата закінчення дії договору.

У графі 2 таблиці 3 додатка 5 “Сума доходу, заявлена в податковій декларації” відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за звітний рік, який визначено за нормами Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, без врахування максимальної величини з якої справляється єдиний внесок.

У графі 3 таблиці 3 додатка 5 “Сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок з урахуванням максимальної величини” відображаються в розрізі місяців суми доходу (прибутку), отриманого від відповідної діяльності та задекларованого до органу податкової служби за результатами звітного року, який визначено за нормами Закону України “Про податок з доходів фізичних осіб”, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, з урахуванням максимальної величини з якої справляється єдиний внесок.

При цьому, у графі 3 таблиці 3 додатка 5 зазначені особи самостійно визначають суму доходу у розрізі кожного місяця відповідного звітного року.

У графі 4 таблиці 3 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” - 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соцстрахування - 38,11%.

У графі 5 таблиці 3 додатка 5 “Сума нарахованого єдиного внеску (гр. 3 х гр. 4)” відображається сума нарахованого єдиного внеску, розрахована шляхом множення суми, зазначеної у графі 3, на розмір єдиного внеску в розрізі кожного місяця.

У графі 6 таблиці 3 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності” відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала на лікарняному.

Суми доплат до мінімального страхового внеску у Таблиці не відображаються.

Особам, які зобов'язані здійснити доплату до мінімального страхового внеску, органами Пенсійного фонду України для узгодження надсилається повідомлення-розрахунок, у якому зазначається розрахунок сум такої доплати, які підлягають сплаті за результатами їх діяльності за звітний рік. Після чого, платники обов’язково заповнюють та подають таблицю 3 додатку 6 до Порядку.

У графі 7 таблиці 3 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів, коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.“У тому числі нараховано по розміру (сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5): 34,7% - _ грн.; 36,6 % - _ грн.; 36,21% - _ грн.; 38,11 %- _ грн.” сума нарахувань у розрізі тарифів відповідає сумі графи 5.


Заповнення таблиці 4 додатка 5

“Відомості про дохід (прибуток) члена сім’ї фізичної особи – підприємця, яка бере участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховується єдиний внесок”ФО-підприємці, які нараховують страхові внески на суми доходу (прибутку) від підприємницької діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 4 додатка 5 до Порядку.

«Звіт за рік», «Реєстраційний номер облікової картки платника податків», «Номер облікової картки застрахованої особи» дивитись заповнення титульного аркушу.

«Прізвище», «Ім'я», «По-батькові»: вносяться повністю прізвище, ім`я та по-батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

«Тип форми»: позначка "Х" вноситься у клітинку відповідного варіанта:

- початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

- скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, ПІБ страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи;

- призначення пенсії, страхувальник надає органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу – заявника за період до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії.

«Категорія застрахованої особи»: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Для застрахованої особи, яка є членом сім’ї фізичної особи - підприємця, яка сплачує страхові внески від суми доходу, отриманого від цієї діяльності — 7.

У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування потрібно зазначити вид страхування у клітинці на проти виду та проставити позначку «Х».

Обов’язково повинні бути заповнені: № договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; Дата укладання договору; Дата початку терміну дії договору; Дата закінчення дії договору.

У графі 2 таблиці 4 додатка 5 “Сума доходу (прибутку), отримана членом сім’ї від відповідної діяльності, що підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб” - вноситься сума доходу, що обчислюється з урахуванням вимог для відповідного об'єкта нарахування страхових внесків.

У графі 3 таблиці 4 додатка 5 “Сума доходу (прибутку), з якого сплачено єдиний внесок і яка використовується для обчислення страхових виплат” - відображаються суми доходу (прибутку) з урахуванням максимальної величини з якої справляється єдиний внесок та яка використовується для обчислення страхових виплат.

У графі 4 таблиці 4 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” - 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.

У графі 5 таблиці 4 додатка 5 “Сума нарахованого єдиного внеску” вноситься загальна сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць.

У графі 6 таблиці 4 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала на лікарняному.

У графі 7 таблиці 4 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.Заповнення таблиці 5 додатка 5

“Відомості про суми, на які нараховується єдиний внесок, що сплачується фізичними особами –підприємцями, які обрали особливий спосіб оподаткування, за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності”ФО-СПД, які обрали ОСО, за членів сім'ї, які беруть участь у провадженні підприємницької діяльності, формують та подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 5 додатка 5 до Порядку.

«Звіт за рік», «Реєстраційний номер облікової картки платника податків», «Номер облікової картки застрахованої особи» дивитись заповнення титульного аркушу для аналогічних реквізитів.

«Прізвище», «Ім'я», «По-батькові»: вносяться повністю прізвище, ім`я та по-батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

«Тип форми»: позначка "Х" вноситься у клітинку відповідного варіанта:

- початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

- скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, ПІБ страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи;

- призначення пенсії, страхувальник надає органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу – заявника за період до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії.

«Категорія застрахованої особи»: зазначається код відповідно до Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (додаток 2 до Порядку). Для застрахованої особи, яка є членом сім’ї фізичної особи –підприємця, яка обрала особливий спосіб оподаткування — 8.

У разі якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування потрібно зазначити вид страхування у клітинці на проти виду та проставити позначку «Х».

Обов’язково повинні бути заповнені: № договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; Дата укладання договору; Дата початку терміну дії договору; Дата закінчення дії договору.

У графі 2 таблиці 5 додатка 5 “Самостійно визначена сума, на яку нараховується єдиний внесок” - вноситься самостійно визначена сума на яку нараховується єдиний внесок.

У графі 3 таблиці 5 додатка 5 “Сума , яка враховується для обчислення страхових виплат” - відображаються суми з урахуванням максимальної величини з якої справляється єдиний внесок та яка використовується для обчислення страхових виплат.

У графі 4 таблиці 5 додатка 5 “Розмір єдиного внеску” відображається розмір єдиного внеску, встановлений Законом України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” - 34,7%, а у разі прийняття добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні з тимчасової втрати працездатності - 36,6%, у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні від нещасного випадку на виробництві - 36,21%, у всіх видах загальнообов’язкового державного соціального страхування - 38,11%.

У графі 5 таблиці 5 додатка 5 “Сума нарахованого єдиного внеску” вноситься загальна сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць.

У графі 6 таблиці 5 додатка 5 “Кількість днів тимчасової непрацездатності” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала на лікарняному.

У графі 7 таблиці 5 додатка 5 “Кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами” відображається кількість календарних днів коли особа перебувала у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.


Заповнення таблиці 6 додатка 5

«Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства»Таблиця 6 додатка 5 до Порядку призначена для визначення страхувальником періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані із трудовою та/або професійною діяльністю.

У випадку, коли у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 6 не формується та не подається до органу Пенсійного фонду.

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства зазначається у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Формування реквізитів таблиці 6 додатка 5 до Порядку здійснюється за такими правилами.

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків», «Звітний рік»: дивитись заповнення титульного аркушу для аналогічних реквізитів.

«Тип форми»: позначка “Х” вноситься у клітинку відповідного варіанту:

- початкова, коли за певний звітний місяць форма подається вперше;

- скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний місяць або відомостей по одній застрахованій особі, в реєстраційному номері облікової картки платника податків де було допущено помилку. При цьому в таблиці з типом «скасовуюча» вносяться значення усіх реквізитів для застрахованої особи, в номері якої було допущено помилку, аналогічні значенням таблиці з типом «початкова». Пошук таких відомостей здійснюється за такими реквізитами: код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер страхувальника, філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду (за наявності), назва страхувальника, звітний місяць та рік по нарахуванню заробітної плати (доходу), номер облікової картки застрахованої особи (ЗО) за ДРФО ДПА, прізвище та ініціали ЗО та код підстави для обліку спецстажу.

«Місяць» – зазначається місяць в якому була підстава для обліку спец стажу.

«Код підстави для обліку спецстажу»: восьми-розрядний код, що складається з чотирьох частин. За Законом України “Про пенсійне забезпечення ” кодування здійснюється у такому порядку:

Ідентифікатор нормативно–правового документа — три ключові літери (абревіатура), тобто — ЗПЗ;

стаття Закону — три цифри (номер статті), якщо це “Пенсії за віком на пільгових умовах”, то зазначається 013;

пункт статті Закону — одна літера, зокрема “працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць”, вноситься літера А.

У випадку, якщо у тексті пункту статті є норми, які визначають специфічні умови спеціального стажу, то до виділеної частини пункту додається відповідний порядковий номер в пункті. Таким чином, у нашому прикладі код підстави буде мати вигляд ЗПЗ013А1. Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку).

«Початок періоду (день/місяць)»: зазначається 01 число січня місяця у форматі «01/01», якщо застрахована особа працювала за особливих умов у попередніх звітних періодах, або дата початку терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

Якщо застрахована особа розпочала роботу за особливих умов у звітному періоді, то зазначається день та місяць початку такої роботи.

«Кінець періоду (день/місяць)»: зазначається останнє число року у форматі «31/12», якщо застрахована особа працювала за особливих умов протягом звітного періоду або день припинення діяльності чи закінчення терміну дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці.

«Кількість днів», «кількість годин» заповнюється варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави: заповнюється один із можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, які відпрацьовано в умовах праці, що надають підстави для зарахування спеціального стажу.

«Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу»: зазначається норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці в залежності від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в двох попередніх реквізитах, тобто: кількість днів, або годин і хвилин в залежності від діючого обліку праці у страхувальника в звітному році для конкретної застрахованої особи, що дає право на зарахування спеціального стажу в звітному періоді за повний календарний місяць.

«Ознака (СЕЗОН)»: у відповідному рядку вказується один з кодів ознаки “сезон” залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці:

код 1 – повністю в межах місяця;

код 2 – незавершення в межах місяця;

код 3 – завершення в межах місяця.Опис додатка 6 до Порядку

«Звіт про суми єдиного внеску, передбачених договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України»Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського господарства - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, формують та подають самі за себе звіт один раз на рік до 1 квітня року, наступного за базовим звітним періодом.

Базовим звітним періодом для них є календарний рік.

Звіт подається згідно з таблицею 1 додатка 6 Порядку.Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, формують самі за себе звіт згідно з таблицею 2 додатка 6 до цього Порядку про суми такої доплати та подають його протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.ФО - підприємці, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням – розрахунком, формують і подають до органів Пенсійного фонду звіт згідно з таблицею 3 додатка 6 до цього Порядку протягом одного календарного місяця після здійснення доплати.Заповнення титульного аркуша додатка 6На титульному аркуші додатка 6 зазначаються:

«Звіт за рік»: вказується рік (чотири цифри), за який формується та подається звіт. Цей реквізит заповнюється аналогічно і для таблиці 1 додатка 6.

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків»: зазначається номер, що відповідає реєстраційному номеру облікової картки платника податків фізичної особи згідно з довідкою Державної податкової адміністрації з Державного реєстру фізичних осіб.

Для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: серія та номер (NNN XXXXXX – три літери, пробіл, шість цифр); у разі якщо у такої застрахованої особи відсутнє свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, проводиться реєстрація за паспортними даними, зазначаються: серія та номер (БКNNXXXXXX – “БК”- константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; “NN”- дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); “ХХХХХХ” - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями); для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків, зазначаються серія та номер документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де “F” – латинська літера (константа), далі “NNNNNNNNN” – довільний набір латинських, російських та українських літер, а також цифр.

Цей реквізит заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 6.

«ПІБ страхувальника»: вносяться повністю прізвище, ім`я та по-батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

«Місце проживання» – заповнюється обов’язково.

«Вихідний № у страхувальника та дата»: якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, проставляється реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, який потім зазначається на кожному аркуші звіту. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником.

«Код органу Пенсійного фонду, до якого подається звіт»: вноситься код та назва органу Пенсійного фонду, у якому страхувальник зареєстрований як платник страхових внесків.

«№ договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування»: зазначається № з копії договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, який було укладено фізичною особою з органом Пенсійного фонду за місцем проживання.

Дата укладання договору;

Дата початку терміну дії договору;

Дата кінця терміну дії договору: зазначаються відповідні дати з договору.

Діапазон доплат єдиного внеску за попередній період згідно з договором про добровільну участь: зазначаються періоди відповідно до договору.

«Дата здійснення доплати через установи банків»: зазначається дата з квитанції, яка завірена банківською установою.

«Перелік таблиць звіту»: навпроти назви кожної із таблиць зазначається кількість аркушів.

У графі “Кількість аркушів” зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі “Кількість рядків” для додатка 6 нічого не зазначається.

У графі “Усього” зазначаються загальна кількість аркушів документів.

«Підпис та П.І.Б.» заповнюється однаково для всіх таблиць додатка 6.

«Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду та дата реєстрації в органі Пенсійного фонду»: зазначається номер, який автоматично надається кожному звіту при внесені відповідних відомостей відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що приймає звіт, із зазначенням дати. При внесенні відповідних відомостей до цього реквізиту відповідальна особа органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт обов`язково засвідчує ці відомості підписом із зазначенням прізвища з ініціалами.

«Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20____року» (далі Розписка): заповнюється відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт. В Розписці дублюються відомості занесені до реквізиту 09 та зазначається кількість аркушів документів отриманих від страхувальника разом з титульним аркушем (це кількість аркушів документів з графи «Усього» реквізиту 06 плюс «+» один аркуш). По лінії відрізу Розписка відрізається відповідальною особою органу Пенсійного фонду, що прийняла звіт, завіряється печаткою для довідок та повертається страхувальнику.

Титульний аркуш та всі аркуші таблиць звіту завіряються підписом страхувальника. Всі аркуші документів нумеруються та комплектуються страхувальником і звіт передається до органу Пенсійного фонду.


Заповнення таблиці 1 додатка 6

“Відомості про суми добровільних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”Реквізити «Звіт за рік», «реєстраційний номер облікової картки платника податків» - дивитись заповнення титульного аркушу для аналогічних реквізитів.

«Прізвище; Ім'я; По-батькові»: вносяться повністю прізвище, ім`я та по-батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

«Тип форми» - позначка "Х": вноситься у клітинку відповідного варіанта:

- початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

- скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, ПІБ страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи;

- призначення пенсії, страхувальник надає органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу – заявника за період до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії.

У разі, якщо фізична особа – підприємець бере участь на добровільних засадах у одному із видів загальнообов’язкового державного страхування потрібно зазначити вид страхування у клітинці на проти виду та проставити позначку «Х».

«Категорія застрахованої особи»: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи. Для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування - 16.

“Місяць, за який проведено нарахування” заноситься місяць, за який особа добровільно сплатила суми добровільних внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

“Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення пенсії” - загальна сума, з якої сплачено страхові внески і, яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць. Відповідно до п.3.1. - п.3.3. договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (див. додаток 3 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджену постановою правління ПФУ від 27.09.2010 № 21-5).

“Сума добровільних внесків” зазначається не менше суми мінімального страхового внеску та не більше максимального розміру страхового внеску; відповідно до п.3.1. - п.3.3. договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

“Усього повних днів для стажу” для особи, яка бере добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування зазначається кількість календарних днів у відповідності з даними про дію договору у звітному році.

“Дані про дію договору у звітному році” Початок та Кінець: зазначаються у відповідності до договору та титульного аркушу додатка 6 до Порядку.


Заповнення таблиці 2 додатка 6

“Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску”Дана таблиця заповнюється за період здійснення доплати до мінімального розміру пенсійних внесків. Тобто, за період до 1 січня 2011 року, коли був запроваджений єдиний соціальний внесок.

Реквізити «Вихідний номер у страхувальника», «Реєстраційний номер облікової картки платника податків»: дивитись заповнення титульного аркушу для аналогічних реквізитів.

«Прізвище; Ім'я; По-батькові»: вносяться повністю прізвище, ім`я та по-батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

«Тип форми» - позначка "Х": вноситься у клітинку відповідного варіанта:

- початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

- скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, ПІБ страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи;

- призначення пенсії, страхувальник надає органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу – заявника за період до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії.

«Категорія застрахованої особи»: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи. Для особи, яка на підставі пункту третього статті 24 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” здійснює доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, код – 17.

“Місяць та рік за який проведено нарахування” заноситься місяць та рік за який особа доплачує суми до мінімального страхового внеску

“Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення пенсії” загальна сума, яка була сплачена на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та, з якої сплачено страхові внески і, яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць.

“Сума доплати” зазначається сума доплати до суми мінімального страхового внеску.

Заповнення таблиці 3 додатка 6

“Відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням - розрахунком”

Реквізити «Вихідний номер у страхувальника», «Реєстраційний номер облікової картки платника податків»: дивитись заповнення титульного аркушу для аналогічних реквізитів.

«Прізвище; Ім'я; По-батькові»: вносяться повністю прізвище, ім`я та по-батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців – відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа.

«Тип форми» - позначка "Х": вноситься у клітинку відповідного варіанта:

- початкова, коли за певний звітний рік форма подається вперше;

- скасовуюча, коли потрібно повністю скасувати відомості поданого раніше звіту за певний звітний рік. При цьому вносяться значення тільки таких реквізитів: звітний рік по нарахуванню доходу, ідентифікаційний номер страхувальника, ПІБ страхувальника, номер облікової картки застрахованої особи, прізвище, ім'я, по батькові ЗО, категорія застрахованої особи;

- призначення пенсії, страхувальник надає органу Пенсійного фонду за місцем реєстрації відомості про застраховану особу – заявника за період до дати формування заяви на призначення/перерахунок пенсії.

«Категорія застрахованої особи»: зазначається згідно з таблицею відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів об’єкта нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеною у додатку 2 до Порядку. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи. У ФО - підприємців, які здійснюють доплату до суми страхових внесків згідно з повідомленням-розрахунком, код – 35.

“Місяць та рік за який проведено нарахування” заноситься місяць та рік за який особа доплачує суми до мінімального страхового внеску згідно з повідомленням розрахунком.

“Сума, з якої сплачено страховий внесок і яка використовується для обчислення пенсії” загальна сума яка була сплачена на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та з якої сплачено страхові внески і яка використовується для обчислення пенсії за звітний місяць.

“Сума доплати до мінімального страхового внеску” зазначається сума доплати до мінімального страхового внеску.

Во Вложении Додаток 5
Додаток 6
Пример заполнения додатка 5 и додатка 6
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось налоговик 08 янв 2012, 20:41, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 9
alex88, baboon, ereskotok, Hetman, Mecano, minibuh, Samaralar, Svetlana.mal, Vikulia
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST patrik2009 » 08 янв 2012, 18:56

битая ссылка!!!!
patrik2009
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2011, 20:47
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 08 янв 2012, 21:08

patrik2009 писал(а):битая ссылка!!!!

Прошу прощения - перезалил. Пробуйте.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST Borets » 23 янв 2012, 15:53

Дуже дякую автору цієї статті за приклад заповнення і зразки бланків!!!
Borets
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 23 янв 2012, 15:13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST VintSemtex » 08 фев 2012, 15:44

Дякую!!!
VintSemtex
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2012, 14:54
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST dema » 08 фев 2012, 20:11

Спасибо за примеры.
А такой вопрос - с 100 грн фиксированного налога шло в ПФ 10%, их нужно куда-то указывать? Или в 2011 году уже ничо никуда не шло?
dema
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 23 мар 2011, 17:54
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Люська » 22 фев 2012, 11:11

Пжл, подскажите. Если за весь год чистая прибыль составляяет 0 грн.(деятельность за весь год была только в 1 месяце), но платились за ЧП взносы 34,7% от мин. з/п - какие формы и таблицы заполняются в отчёте?
Люська
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 19:04
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Люська » 22 фев 2012, 11:44

Спасибо ;)
Люська
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 21 фев 2012, 19:04
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST ellenar » 23 фев 2012, 08:50

как заполнить табл.1 додатка 6, если предприниматель на ЕН заключил договор с ПФ в сентябре на ставку 38,11%, а платил весь год с января по ставке 38,11% еще без наличия договора?
ellenar
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 08:24
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST AMF » 08 мар 2012, 15:20

Кто уже сдался? Были-ли нюансы в этом году при сдаче?
AMF
 
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 15:55
Откуда: Киев, Днепровский р-н
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST AMF » 15 мар 2012, 22:20

Итак, сдался за 2011 год. Киев, Днепровский район. ЧПЕН без наёмных.
Всё приняли, нужен был Додаток 5 Титульная страница + Таблица 2. Никаких копий (свидетельства ЕН, платёжек) не требовалось. Сверили, что нет задолженностей и подписали.

В титульном листе Додатка 5 "Номер реєстрації платника" - это регистрационный номер в ПФ, который указывается в справке о принятии на учёт в ПФ.
Исходящий номер, если вы не регистрируете корреспонденцию, можно не указывать.

За это сообщение автора AMF поблагодарил:
vins
AMF
 
Сообщений: 64
Зарегистрирован: 06 янв 2012, 15:55
Откуда: Киев, Днепровский р-н
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 5 раз.

UNREAD_POST tanja-an9 » 16 мар 2012, 00:51

Спасибо!!!
tanja-an9
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 00:27
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya