Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

дата оплаты налога

обще-предпринимательские темы (независимо от системы налогообложения)

Модератор: ФЛ7

UNREAD_POST Marlboro » 24 сен 2013, 08:26

Вот еще одно решение от ВАС, свеженькое:
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" серпня 2013 р. м. Київ К/9991/65399/12

....
Згідно пункту 49.2 статті 49 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, відповідно до цього Кодексу незалежно від того, чи провадив такий платник податку господарську діяльність у звітному періоді.

Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то, згідно пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Згідно абзацу першого пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до пунктів 260.1, 260.3 статті 260 Податкового кодексу України, базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.

Платник самостійно складає розрахунок податкових зобов'язань з рентної плати, у якому визначає та/або уточнює суму податкового зобов'язання з рентної плати, за формою, затвердженою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Згідно пункту 260.5 статті 260 Податкового кодексу України, платник протягом 20 календарних днів після закінчення податкового (звітного) періоду подає податковий розрахунок органу державної податкової служби: - за місцезнаходженням ділянки надр, межі якої визначені в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, у разі розміщення такої ділянки в межах території України; - за місцем перебування на обліку як платника податків і зборів у разі розміщення ділянки надр, межі якої визначено в отриманому платником спеціальному дозволі на користування надрами для видобування (у тому числі під час геологічного вивчення) вуглеводневої сировини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України.

Відповідно до пункту 260.7 статті 260 Податкового кодексу України, сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковому розрахунку за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такого податкового розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.

Як вбачається з матеріалів справи, останнім днем подачі позивачем податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні за липень 2011 року, до податкового органу є 20.08.2011 р., але оскільки дана дата припадає на вихідний день (субота), то останнім днем подачі зазначеного податкового розрахунку слід вважати 22.08.2011 р. (понеділок).

Сума податкового зобов'язання з рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні за липень 2011 у розмірі суми боргу 1 323 582,08 грн. (1 099 685,53 грн. + 223 896,55 грн.), відповідно до платіжного доручення № 82 була сплачена 31.08.2011р., тобто в строки, передбачені пунктом 260.7 статті 260 Податкового кодексу України.


Есть идея написать запрос на ИНК, интересно посмотреть как будут морозится уже на бумаге, а не через рупор в интернет...
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 24 сен 2013, 10:14

Наваял такой текст запроса (помещается на один листик А4 с обеих сторон):
Скрытый текст: показать
Міністерству доходів і зборів України
04655, м. Київ-53, Львівська пл., 8

ТОВ
Директор ФИО
36000, м. Полтава


ЗАПИТ
щодо надання індивідуальної податкової консультації


Керуючись правами, наданими платникам податків статтею 52 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), наказом ДПАУ від 12.04.2003 N 176 (правонаступником якої є Міністерство доходів і зборів України, далі – МДЗУ), прошу надати мені податкове роз’яснення (консультацію) щодо окремих положень ПКУ.

Так, статтею 31 ПКУ зазначено, що «31.1. Строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку», отже обов’язок зі сплати податку має бути пов'язаний з виникненням якоїсь події. Зважаючи на положення статті 57 «57.1. Платник податків зобов'язаний … сплатити суму податкового … протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації» цією подією буде закінчення встановлених податковим кодексом строків подачі податкової декларації і саме після закінчення цього строку виникає податковий обов’язок зі сплати податку.

Однак, нам не зовсім зрозумілий зміст вказаних вище норм, зважаючи на наступне. Згідно пп.20 статті 49 ПКУ «49.20. Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем». Лексико-семантичний та логічний аналіз дає нам підстави вважати, що таким чином у разі, коли 20-й календарний день наступний за звітним місяцем по податку на додану вартість припаде на вихідний чи святковий день, то такий граничний строк фактично збільшується і складе вже не 20 днів, а 22 чи 21 – при перенесенні з суботи чи неділі відповідно. А зважаючи на це, буде відстрочено подію з якою пов’язано виникнення податкового обов’язку зі сплати податку і граничний строк зі сплати буде збільшено на 1 чи 2 дні. Фактично таке трактування має бути вірним враховуючи положення статей 4 і 56 ПКУ, згідно з якими в разі, коли між положеннями закону, чи закону та прийнятими відповідно до нього документів будуть існувати колізії, неоднозначне трактування норм права, неточності формулювань цих норм, тощо, то вони трактуються відповідно на користь платника.

Ця позиція повністю кореспондує з рішеннями Європейського суду по правам людини, рішення якого згідно Закону України від 23.02.2006 № 3477-IV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є найвищим по пріоритетності джерелом права та висновки зроблені в них є обов’язковими для врахування всіма національними органами влади. Так, цією інстанцією по справі «Щокін проти України» (витяг додається до запиту) зазначено, що у разі коли національне законодавство припускає неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків платників податків національні органи були зобов’язані застосувати підхід, який був би найбільш сприятливим для платника податків.

До аналогічного висновку приходить Вищий адміністративний суд України (далі –ВАСУ) 12 лютого 2013р. в ухвалі по справі № 2а-4051/12/2670 та 28 серпня 2013 р. в ухвалі по справі №2а-3337/12/2670 (копії додаються до листа-запита).

Керуючись вищевикладеним прошу надати чіткі роз’яснення щодо таких питань:
1) Чи може наше підприємство сплачувати податки з урахуванням перенесення граничних строків подачі податкових декларацій (розрахунків)? І чи не призведе це до донарахуванням штрафних санкцій? Наприклад, граничний строк з подачі декларації з податку на додану вартість за вересень буде перенесено на 21 жовтня (в зв’язку з тим, що 20-е число припадає на вихідний день неділю), то чи можемо ми з врахуванням цього сплатити податок 31 жовтня?
2) Чи несе якусь іншу відповідальність наше підприємство (та/або посадові особи) у разі сплати податку в спосіб та шляхом, зазначеним у п.1?

Сподіваємось на щиру співпрацю з нами та віримо, що Ваша відповідь буде аргументованою, витриманою відповідно до принципів верховенства права та надасть нам можливість сумлінно виконувати наші податкові обов’язки перед державною. Податкову консультацію в паперовому вигляді просимо надіслати на поштову адресу підприємства - 36000, м. Полтава,*****.

Лист на 1 (одному) аркуші, 3 (три) додатка на одному аркуші – витяг із ухвали ВАСУ від 12 лютого 2013р. по справі № 2а-4051/12/2670; витяг із ухвали ВАСУ від 28 серпня 2013 р. по справі №2а-3337/12/2670; витяг з рішення ЄСПЛ по справі «Щокін проти України».

З повагою, директор ТОВ
ФИО
24.09.2013

(0532) ***

Приложения к запросу (помещается на 1 листик А4):
Скрытый текст: показать
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ СПРАВА «ЩОКІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
РІШЕННЯ СТРАСБУРГ 14 жовтня 2010 року

56. Навіть якщо припустити, що тлумачення цих норм національними органами влади було правильним, Суд не задоволений загальним станом національного законодавства, яке існувало на той час з питання, що розглядається у цій справі. Суд зазначає, що відповідні правові акти явно суперечили один одному. У результаті цього національні органи на свій власний розсуд застосували протилежні підходи щодо співвідношення цих правових актів. На думку Суду, відсутність в національному законодавстві необхідної чіткості та точності, які передбачали можливість різного тлумачення такого важливого фінансового питання, порушує вимогу «якості закону», передбачену Конвенцією, та не забезпечує адекватний захист від свавільного втручання публічних органів державної влади у майнові права заявника.
57. У зв’язку з цим Суд не може не помітити вимогу підпункту 4.4.1 пункту 4.4 статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21 грудня 2000 року, який передбачав, що в разі, коли національне законодавство припускало неоднозначне або множинне тлумачення прав та обов’язків платників податків національні органи були зобов’язані застосувати підхід, який був би найбільш сприятливим для платника податків. Однак у справі, що розглядається, органи держаної влади віддали перевагу найменш сприятливому тлумаченню національного законодавства, що призвело до накладення на заявника додаткових зобов’язань зі сплати прибуткового податку.
58. Вищевикладених міркувань достатньо, щоб Суд дійшов висновку, що втручання у майнові права заявника було незаконним для цілей статті 1 Першого протоколу до Конвенції. Таким чином, Суд постановляє, що у цій справі мало місце порушення цього положення.
_____________________________________________________________________________
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/29749536
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" лютого 2013 р. м. Київ К/9991/62001/12
…………..
Платіжним дорученням 31.08.2011р. №87 від 30.08.2011р. позивач сплатив податкове зобов'язання з податку на додану вартість в спірній сумі.
При цьому, як стверджує податковий орган, згідно розрахунків до податкових повідомлень-рішень граничний термін сплати узгодженого податкового зобов'язання позивача з податку на додану вартість за липень 2011р. - 30.08.2011р.
Разом з тим, згідно з п.203.1. ст.203 Податкового кодексу України податкова декларація з податку на додану вартість подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Відповідно до п.49.18 ст.49 даного Кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Пунктом 49.20 статті 49 вказаного Кодексу встановлено, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Як встановлено судами, останній день подання податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2011р. припадав на 20.08.2011р. (вихідний день - субота), а тому останнім днем строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за липень 2011р. вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем, тобто 22.08.2011р. (понеділок).
У п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України визначено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Оскільки граничний термін сплати узгодженого податкового зобов'язання позивача з податку на додану вартість за липень 2011р. припадає на 01.09.2011р., а сплата позивачем грошового зобов'язання з ПДВ була здійснена 31.08.2012р., тому судами обгрунтовано не прийнято до уваги твердження податкового органу, що граничний термін сплати узгодженого податкового зобов'язання позивача з податку на додану вартість за липень 2011р. становить 30.08.2011р.
______________________________________________________________________
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/33189742
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" серпня 2013 р. м. Київ К/9991/65399/12
…….
Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то, згідно пункту 49.20 статті 49 Податкового кодексу України, останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Згідно абзацу першого пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Відповідно до пунктів 260.1, 260.3 статті 260 Податкового кодексу України, базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю.
Згідно пункту 260.5 статті 260 Податкового кодексу України, платник протягом 20 календарних днів після закінчення податкового (звітного) періоду подає податковий розрахунок ……..
Відповідно до пункту 260.7 статті 260 Податкового кодексу України, сума податкових зобов'язань з рентної плати, визначена у податковому розрахунку за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такого податкового розрахунку з урахуванням фактично сплачених авансових внесків.
Як вбачається з матеріалів справи, останнім днем подачі позивачем податкового розрахунку з рентної плати за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні за липень 2011 року, до податкового органу є 20.08.2011 р., але оскільки дана дата припадає на вихідний день (субота), то останнім днем подачі зазначеного податкового розрахунку слід вважати 22.08.2011 р. (понеділок).
Сума податкового зобов'язання з рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні за липень 2011 у розмірі суми боргу 1 323 582,08 грн. (1 099 685,53 грн. + 223 896,55 грн.), відповідно до платіжного доручення № 82 була сплачена 31.08.2011р., тобто в строки, передбачені пунктом 260.7 статті 260 Податкового кодексу України


П.С. ищу добровольцев собутыльников которые отправили бы тоже в свои налоговые дабы потом сравнить ответы :)
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST VOA » 01 фев 2014, 15:10

Не нашла более подходящей темы. Если есть - прошу перенести.

29 января 2014 г.
Миндоходов приказом от 27.12.2013 г. № 856 утвердило новую форму Квитанции о принятии налогов и сборов.
Напомним: данная Квитанция используется для уплаты налогов и сборов через кассы сельских (поселковых) советов. Отметим, что со вступлением в силу приказа от 27.12.2013 г. № 856 утратит силу старая форма Квитанции, утвержденная приказом ГНАУ от 20.12.2010 г. № 964. Считаем, что трудностей с заполнением новой Квитанции не возникнет. Ведь миндоходовская Квитанция отличается от своей предшественницы только «шапкой» и переименованием реквизита «код бюджетной классификации» на «код классификации доходов бюджета».
Приказ от 27.12.2013 г. № 856 вступит в силу со дня официального опубликования. На день подготовки заметки документ официально не опубликован.

Источник: http://www.nibu.factor.ua/news/news.html?id=9958
© nibu.factor.ua
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5458
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1860 раз.
Поблагодарили: 2152 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 21 апр 2014, 22:15

Теперь есть решение Верховного суда Украины, вспоминаем о статье 244-2 КАСУ.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38285916

П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1 квітня 2014 року м. Київ
Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України


У грудні 2008 року Товариство звернулося до суду з позовом, у якому просило визнати протиправною та скасувати податкову вимогу ДПІ від 25 листопада 2008 року № 1/11208, згідно з якою йому нараховано податковий борг з податку на прибуток підприємств за І-ІІІ квартали 2008 року в сумі 1 447 212 грн, та 1548 грн 80 коп. пені за прострочення сплати податку, визначеного у декларації від 10 листопада 2008 року.

На обґрунтування позову Товариство послалося на відсутність у нього визначеного в оскаржуваній вимозі податкового боргу у зв'язку з поданням 19 листопада 2008 року уточнюючого розрахунку, де Товариство вказало на завищення у податковій декларації від 10 листопада 2008 року суми податкового зобов'язання на 1 447 212 грн. Обґрунтовуючи протиправність нарахування пені, Товариство вказало на те, що визначена у податковій декларації від 10 листопада сума податкового зобов'язання (з урахуванням уточнюючого розрахунку) сплачена ним із дотриманням строку, встановленого у підпункті 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (чинного на час виникнення спірних відносин; далі - Закон № 2181-ІІІ), а саме - протягом десяти календарних днів, наступних за днем подання декларації.

Окружний адміністративний суд міста Києва постановою від 11 лютого 2009 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 1 квітня 2010 року, позов задовольнив.

Вищий адміністративний суд України ухвалою від 30 жовтня 2013 року рішення судів попередніх інстанцій залишив без змін.

Ухвалюючи таке рішення, суд касаційної інстанції виходив із того, що за правилами підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181-ІІІ з огляду на положення підпункту 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 цього Закону у разі переносу останнього дня для подання декларації з вихідного дня на наступний робочий відлік 10-денного строку для сплати самостійно узгодженого податкового зобов'язання починається з дня, наступного за тим робочим днем, у який декларація була подана.

Отже, останнім днем для сплати Товариством податку, визначеного у податковій декларації за І-ІІІ квартали 2008 року, поданій 10 листопада 2008 року, є 20 листопада цього року, а не 19 листопада, як стверджує податковий орган, тому оскаржувана вимога ДПІ є незаконною.
.........................................
З огляду на викладене колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що за правилами абзацу першого підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181-ІІІ у його системному зв'язку зі змістом підпункту 4.1.5 цього пункту статті 4 зазначеного Закону граничним строком подання податкової декларації, зокрема, за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, у разі припадання 40 дня на вихідний день є наступний за ним робочий день. Тому початок перебігу встановленого підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181-ІІІ десятиденного строку для сплати зазначеного у податковій декларації зобов'язання пов'язаний саме із таким робочим днем, у який ця декларація була подана.

Таким чином, висновок суду касаційної інстанції у справі, що розглядається, про дотримання Товариством встановленого підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181-ІІІ строку сплати податкового зобов'язання та протиправність оскаржуваної вимоги податкового органу ґрунтується на правильному застосуванні норм матеріального права, а тому у задоволенні заяви ДПІ слід відмовити.


п.с. это та тема? не помню есть ли более специальная, если что перенесите, пожалуйста
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 07 июл 2015, 20:26

VOA писал(а):Почему разместила? Потому что МДЗУ настаивает, что предельные сроки уплаты НО не переносятся, если сдвинулся предельный срок подачи декларации.
И вот такое старое судебное решение - может пригодиться, т.к. оно построено на ...


В продовження цього обговорення з першої сторінки де, нагадаю, декілька колег тоді погодились з думкою тоді ще "МДЗУ".
Верховний суд: якщо строк подачі декларації переносився /через вихідні дні/, то строк сплати податку також переноситься.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46047496
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
9 червня 2015 року


У ході перевірки встановлено, що Товариство несвоєчасно сплатило суму самостійно визначеного податкового зобов'язання з ПДВ (із пропуском строку в 1 день), оскільки строк для сплати зазначеного податкового зобов'язання закінчився 30 жовтня 2012 року (фактично сума несвоєчасно сплаченого податкового зобов'язання з урахуванням наявної переплати по цьому податку становить 4 287 346 грн 71 коп.); при цьому фактів щодо допущення Товариством порушення строків подання до контролюючого органу податкової декларації за вересень 2012 року в акті перевірки не зафіксовано.
....
Задовольняючи позов частково, суд дійшов висновку, що граничним строком подання податкової декларації з ПДВ за вересень 2012 року є операційний (банківський) день, що настає за вихідним - 22 жовтня 2012 року (понеділок). У зв'язку з вищезазначеним останній день десятиденного строку для сплати самостійно визначеного податкового зобов'язання за такою податковою декларацією припадав на 1 листопада 2012 року, а тому Товариство, сплачуючи 31 жовтня 2012 року суму самостійно визначеного грошового зобов'язання з ПДВ, діяло в межах строків, встановлених пунктом 57.1 статті 57 ПК.

Київський апеляційний адміністративний суд постановою від 8 серпня 2013 року, яка залишена без змін ухвалою Вищого адміністративного суду України від 23 вересня 2014 року, рішення суду першої інстанції скасував та прийняв нове - про відмову у задоволенні позову.
*******
*******
Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України виходить із такого.

Верховний Суд України вже висловлював свою позицію щодо застосування підпунктів 4.1.4, 4.1.5 пункту 4.1 статті 4 та підпункту 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону України від 21 грудня 2000 року № 2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (далі - Закон № 2181-ІІІ). Зокрема, у справах №№ 21-30а14 та 21-215а14, постанови у яких ухвалено 1 квітня та 24 червня 2014 року відповідно, він дійшов висновку, що за правилами абзацу першого підпункту 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону № 2181-III у його системному зв'язку зі змістом підпункту 4.1.5 цього пункту статті 4 зазначеного Закону граничним строком подання податкової декларації, зокрема, за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює календарному кварталу, у разі припадання 40 дня на вихідний день є наступний за ним робочий день. Тому початок перебігу встановленого підпунктом 5.3.1 пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181-ІІІ десятиденного строку для сплати зазначеного у податковій декларації зобов'язання пов'язаний саме із таким робочим днем, у який ця декларація була подана.

Колегія суддів зазначає, що норми пункту 4.1 статті 4 та пункту 5.3 статті 5 Закону № 2181-ІІІ, які втратили чинність з набранням чинності ПК, є аналогічними за своїм змістом і до чинних на час виникнення спірних відносин у справі, що розглядається, положень пункту 49.20 статті 49 та пункту 57.1 статті 57 ПК.

Відповідно до підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 ПК податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, зокрема, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Згідно з пунктом 49.20 статті 49 ПК якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Пунктом 57.1 статті 57 ПК передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Водночас вказана норма не містить посилання конкретно на підпункт 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 ПК щодо визначення строків подання податкової декларації, а містить лише загальне поняття - «граничний строк, передбачений цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом».

Натомість пункт 49.20 статті 49 ПК чітко визначає, що якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

У вказаному пункті статті 49 ПК немає поняття «переноситься», а вжито термін «вважається», що не допускає жодних двозначних трактувань.

Відповідно до пункту 56.21 статті 56 ПК у разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

Європейська конвенція про обчислення строків (ETS № 76) від 16 травня 1972 року, яка застосовується до обчислення строків у цивільних, комерційних і адміністративних справах, у статті 5 вказує, що при обчисленні строку суботи, неділі та офіційні свята враховуються. Однак, якщо diesadquem (для цілей цієї Конвенції термін «diesadquem» означає день, у який строк спливає) строку, до спливу якого має бути здійснена та чи інша дія, припадає на суботу, неділю, офіційне свято чи день, який вважається офіційним святом, встановлений строк продовжується на перший робочий день, який настає після них.

Керуючись вищезазначеним, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла висновку, що у разі якщо останній день строку подання податкової декларації, передбачений підпунктом 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 ПК, припадає на вихідний або святковий день, граничним строком подання такої декларації є перший після нього робочий день. Тому початок перебігу встановленого пунктом 57.1 статті 57 ПК десятиденного строку для сплати зазначеного у декларації податкового зобов'язання пов'язаний саме із таким робочим днем.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарили: 2
Galla, VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST tan » 16 окт 2015, 09:21

теперь с этим согласна и ГФСУ - Письмо от 09.10.2015 г. N 21492/6/99-99-15-04-02-15


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 09.10.2015 г. N 21492/6/99-99-15-04-02-15
О порядке начисления пени
Государственная фискальная служба Украины рассмотрела письмо относительно порядка начисления пени и в пределах компетенции сообщает.

В соответствии с п. 50.1 ст. 50 Налогового кодекса Украины (далее - Кодекс) в случае, если в будущих налоговых периодах налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее поданной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных этой статьей), он обязан направить уточняющий расчет к такой налоговой декларации по форме действующего на момент подачи уточняющего расчета.

Налогоплательщик, который самостоятельно выявляет факт занижения налогового обязательства прошлых налоговых периодов, обязан, за исключением случаев, установленных п. 50.2 этой статьи:

либо направить уточняющий расчет и уплатить сумму недоплаты и штраф в размере трех процентов от такой суммы до представления такого уточняющего расчета;

либо отразить сумму недоплаты в составе декларации по этому налогу, подающейся за налоговый период, следующий за периодом, в котором выявлен факт занижения налогового обязательства, увеличенную на сумму штрафа в размере пяти процентов от такой суммы, с соответствующим увеличением общей суммы денежного обязательства по этому налогу.

Согласно п. 31.1 ст. 31 Кодекса сроком уплаты налога и сбора признается период, начинающийся с момента возникновения налогового долга плательщика налога по уплате конкретного вида налога и завершается последним днем срока, в течение которого такой налог или сбор должен быть оплачен в порядке, определенном налоговым законодательством. Налог или сбор, который не был уплачен в установленный срок, считается не оплаченным своевременно. При этом момент возникновения налогового долга налогоплательщика, в том числе налогового агента, определяется календарной датой.

При определении срока уплаты налогового обязательства в случае, если последний день срока представления налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, необходимо учитывать правовую позицию Верховного Суда Украины (далее - ВСУ), изложенную в постановлении от 09.06.2015 г. по делу N 21-18а15.

Так, в случае если последний день срока представления налоговой декларации приходится на выходной или праздничный день, предельным сроком представления такой декларации является первый после него рабочий день. При этом начало течения десятидневного срока для уплаты определенного в декларации налогового обязательства, установленного п. 57.1 ст. 57 Кодекса, связано именно с таким первым рабочим днем. То есть позиция ВСУ заключается в том, что срок для уплаты налога следует учитывать от фактической даты последнего дня подачи налоговой декларации за соответствующий период.

Согласно п. 54.1 ст. 54 Кодекса, кроме случаев, предусмотренных налоговым законодательством, налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налогового и/или денежного обязательства и/или пени, которую указывает в налоговой декларации или уточняющем расчете, подающемся контролирующему органу в сроки, установленные этим Кодексом. Такая сумма денежного обязательства и/или пени считается согласованной.

При отражении суммы ошибки за I квартал 2015 года в уточняющей декларации в III квартале 2015 года именно дата подачи такой декларации является датой согласования такой суммы ошибки.

В соответствии с пп. 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 Кодекса пеня - это сумма средств в виде процентов, начисленных на суммы денежных обязательств, не уплаченных в установленные законодательством сроки.

При этом Законом Украины от 17 июля 2015 года N 655-VII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения налогового давления на налогоплательщиков" (далее - Закон N 655-VII) внесены изменения в пп. 129.1.1 п. 129.1 ст . 129 Кодекса, вступившие в силу с 01.09.2015 г.

Так, после окончания установленных п. 57.1 ст. 57 Кодекса сроков погашения согласованного денежного обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня. Законом N 655-VII предусмотрено, что начисление пени начинается при самостоятельном начислении суммы денежного обязательства налогоплательщиком - по истечении 90 дней, следующих за последним днем предельного срока уплаты денежного обязательства, определенного этим Кодексом.

Согласно части первой ст. 58 Конституции Украины законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Решением Конституционного Суда Украины от 09.02.1999 г. N 1-рп/99 определено, что положения части первой ст. 58 Конституции Украины о том, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица, нужно понимать так, что они касаются человека и гражданина (физического лица).

Согласно общепризнанному принципу права законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Этот принцип закреплен в части первой ст. 58 Конституции Украины, согласно которой действие нормативно-правового акта во времени следует понимать так, что оно начинается с момента вступления этого акта в силу и прекращается с утратой им силы, то есть к событию, факту применяется тот закон или другой нормативно-правовой акт, во время действия которого они наступили или имели место.

Однако это не означает, что конституционный принцип не может распространяться на законы и другие нормативно-правовые акты, которые смягчают или отменяют ответственность юридических лиц. Однако предоставление обратного действия во времени таким нормативно-правовым актам может быть предусмотрено путем прямого указания об этом в законе или другом нормативно-правовом акте.

Учитывая отсутствие прямого указания в Кодексе на обратное действие во времени Закона N 655-VII, применение положений пп. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 в редакции, действующей с 01.09.2015 г., применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2015 г., то есть отношениям, когда предельный срок уплаты денежного обязательства приходится на дату, начиная с 01.09.2015 г.

Учитывая изложенное, поскольку последний день предельного срока для подачи налоговой декларации за I квартал 2015 года приходится на выходной день, то последним днем предельного срока считается операционный (банковский) день, следующий за выходным - 11.05.2015 г. Последним днем предельного срока уплаты в соответствии п. 57.1 ст. 57 Кодекса и постановлением ВСУ является 21.05.2015 г. В случае предоставления уточняющей декларации за I квартал этого года 09.09.2015 г. пеню необходимо начислять по 111 календарных дней.

Председатель Р. М. Насиров

За это сообщение автора tan поблагодарили: 2
lutishka, Marlboro
tan
 
Сообщений: 253
Зарегистрирован: 21 июн 2011, 20:21
Благодарил (а): 65 раз.
Поблагодарили: 133 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb