Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Регистрация плательщиков НДС

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST Печкин » 30 сен 2011, 13:13

Спасибо пока перенесу сюда, дабы не исчезло (на внешнем ресурсе) и прочитаю. О мыслях - отпишусь.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ.doc
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Методичні рекомендації
Щодо роз’яснення вимог, які ставляться до платника податків під час проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації
Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,
областях, м. Києві та Севастополі
Державна податкова адміністрація України для усунення неоднозначного трактування положення п.181.1 ст. 181 Податкового кодексу України (далі - Кодекс ) органами ДПА усіх рівнів, а також, зважаючи на численні звернення, які надходять від громадян внаслідок недостатнього законодавчого врегулювання вимог, які ставляться до платника податків під час проведення процедури реєстрації особи як платника ПДВ та анулювання такої реєстрації та з метою формування єдиної практики підтвердження вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу під час проведення процедури обов’язкової реєстрації особи як платника ПДВ, надає методичні рекомендації для врахування при здійсненні таких процедур, а також підготовки податкових консультацій платникам податків.
Вимоги щодо обов’язкової реєстрації особи, як платника податку на додану вартість, регулюється ст. 181 розділу V Кодексу. Відповідно до п. 181.1 ст. 181 розділу V Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість). (Див. Лист ДПА від 14.02.2011 р. N 4021/7/16-1417).
Тобто, в обов’язковому порядку платником податку на додану вартість має право зареєструватися тільки особа (у т. ч. і новостворена, окрім особи, яка є платником єдиного податку), якій протягом останніх 12 календарних місяців від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу була нарахована (сплачена) сума, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).
Для підтвердження виконання вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу, у строки, передбачені п.183.2 ст. 183 Кодексу, особа, яка реєструється платником ПДВ в обов’язковому порядку разом із реєстраційною заявою подає до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням виписку про стан та динаміку рахунку, завірену підписом і печаткою банку, у якому особою відкрито рахунок, на який нарахована (сплачена) сума, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) відповідно до вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу.
Відсутність в особи, яка реєструється платником ПДВ в обов’язковому порядку, виписки про стан та динаміку рахунку, завіреної підписом і печаткою банку, що підтверджує нарахування (сплату) на рахунок цієї особи суми, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) має наслідком відмову в реєстрації такої особи платником податку на додану вартість, автоматично ставлячи під сумнів виконання вимог ст. 181 Кодексу.
Відповідно, Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, видане особі без наявності в такої особи загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахованої (сплаченої) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, що сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) є підставою для анулювання такій особі Свідоцтва платника ПДВ, оскільки суперечить вимогам ст.181 Кодексу.
Крім того, з метою недопущення тенденції неправильного виконання вимог п. 181.1. ст. 181 Кодексу, шляхом віднесення коштів, отриманих на підставі передоплати за товари/послуги з подальшим поверненням здійсненої передоплати, до коштів, отриманих особою від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахованих (сплачених) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців в сумі, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість), що дає особі право на обов’язкову реєстрацію платником ПДВ, ДПА України вважає за доцільне роз’яснити наступне:
Відповідно до вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу, особа підлягає реєстрації платником ПДВ в обов’язковому порядку тільки у випадку отримання особою протягом останніх 12 календарних місяців коштів в сумі, що перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість) від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу.
Згідно з п. 14.1.191. ст. 14 Кодексу, постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Згідно з п. 14.1.185 ст. 14 Кодексу, постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності
Таким чином, для формування законної підстави обов’язкової реєстрації особи платником ПДВ відповідно до вимог п.181.1 ст. 181 Кодексу, під операціями з постачанням товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, маються на увазі тільки операції, проведення яких має наслідком передачу особі права на розпоряджання такими товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також передачу права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи та надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
Оскільки, отримання особою передоплати за товари/послуги з подальшим поверненням такої передоплати не має наслідком переходу права на розпоряджання такими товарами як власника, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, переходу права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи і не може споживатися в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності внаслідок подальшого припинення правовідносин, що виникли на підставі передоплати – дана операція не може вважатися операцією з постачання товарів/послуг, а отже, не дає особі права на реєстрацію платником ПДВ в обов’язковому порядку відповідно до вимог п. 181.1 ст. 181 Кодексу.
У зв’язку з змінами, внесеними до ст. 182 Податкового Кодексу України Законом N 3609-VI від 07.07.2011 року, на численні звернення громадян для однозначного трактування положень цього Кодексу, ДПА України роз’яснює наступне:
Відповідно до абзацу 2 п. 182.1 ст. 182 Кодексу, платником ПДВ в добровільному порядку може зареєструватися особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300 000 гривень та яка не є платником податку відповідно до п.181.1 ст. 181 цього Кодексу, незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку.
Формування статутного капіталу юридичної особи - основний майновий обов’язок учасників підприємницьких товариств, виконання якого зумовлює набуття учасниками корпоративних прав. Оскільки формування статутного капіталу юридичної особи свідчить про мінімальну вартість чистих активів товариства, що є економічною передумовою майнової участі юридичної особи в цивільному обігу та гарантією інтересів його кредиторів, то реєстрація особи платником ПДВ в добровільному порядку відповідно до абзацу 2 п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу, можлива лише за умови повної сплати статутного капіталу у розмірі, що перевищує 300 000 гривень до моменту добровільної реєстрації платником ПДВ.
Внесення грошей до статутного капіталу юридичної особи, відповідно до ч. 2 ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» підтверджується документами, виданими банківською установою. Тобто, єдиним документом, який підтверджує повну сплату грошового внеску, що дозволяє такій особі зареєструватися платником ПДВ в добровільному порядку є виписка з банку, завірена підписом і печаткою банку.
У випадку формування статутного капіталу не грошима, а майном, добровільна реєстрація особи платником ПДВ відповідно до абзацу 2 п. 182.1 ст. 182 цього Кодексу можлива тільки після повної передачі внесеного майна на баланс підприємства у розмірі, що перевищує 300 000 гривень за наявності акта приймання – передачі такого майна.
Крім того, під час здійснення добровільної реєстрації особи платником ПДВ, необхідно враховувати наступне:
Оподаткування доходів, одержуваних громадянами, регулюється Розділом IV «Податок на доходи фізичних осіб» цього Кодексу, відповідно до якого, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формах, крім доходу від операцій, зазначених у підпунктах 165.1.2 і 165.1.40 пункту 165.1 ст. 165 цього Кодексу.
Відповідно до п.14.1. 81 ст. 14 Кодексу, інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання основних засобів, нематеріальних активів, корпоративних прав та/або цінних паперів в обмін на кошти або майно. Господарські операції з включення основних фондів та нематеріальних активів до статутного фонду юридичної особи прирівнюються до придбання нею основних фондів.
Згідно зі ст. 12 Закону України від 19 вересня 1991 року N 1576 "Про господарські товариства» товариство є власником майна, зокрема, переданого йому засновниками і учасниками у власність. Згідно із ст. 715 та ст. 716 Цивільного кодексу України, кожна зі сторін договору міни є продавцем того товару, якій він передає в обмін, і покупцем товару, який він одержує взамін. До договору міни застосовуються загальні положення про купівлю-продаж.
Інвестування фізичною особою до статутного фонду господарського товариства належного їй на праві власності рухомого майна (майна, відмінного від нерухомого (в т.ч. обладнання) є з її боку відчуженням такого майна.
Оподаткування інвестиційного прибутку здійснюється відповідно до п. 170.2. ст. 170 ПКУ. Операції з внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента в обмін на емітовані ним корпоративні права вважається придбанням інвестиційного активу, а отже, підприємство, яке в обмін на внесене до його статутного фонду рухоме майно надає фізичній особі корпоративні права, виступає в даному випадку є податковим агентом щодо вартості такого майна, тобто зобов’язане нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу.
Заступник Голови Комісії
з проведення реорганізації
ДПА України, заступник
Голови ДПА України О. М. Любченко
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
nikki
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Печкин » 30 сен 2011, 13:19

Прочел. Увидел следующее.

1. По 300 000. Прямо пишут, что нужна и оплата и поставка. Причем нужна именно выписка с банковского счета, которой может и не быть (оплатят потом, зачеты и прочее). Тут обсуждалось уже, что и раньше налоговики хотели видеть оба события. НКУ это не соответствует.
2. По уставному капиталу. Как и ожидалось, хотят увидеть оплаченный УК. Ни откуда не следует, но хотят.
3. По НДФЛ несут чушь (точнее просто цитаты к делу отношения не имеющие).

ps (добавлено)
Прочитал и комментарий "Галицких Контрактов". Они (вслед за налоговиками) несут чушь.

В случае формирования уставного капитала имуществом, добровольная регистрация плательщика НДС возможна только после полной передачи вносимого имущества на баланс предприятия при наличии акта приема-передачи. При этом с учредителя - физического лица - будет удержан налог с доходов физических лиц, как с получателя инвестиционной прибыли.


А вообще это не комментарий, а просто вольный пересказ текста от ГНАУ, с повторением его ошибок. Можно "комментарий" не читать.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Dendy » 30 сен 2011, 13:48

Но все таки по 300 000. Если возникла такая ситуация. август -- отгрузка 350 тыс., сентябрь оплата отгрузки, которая была в августе -350. Если действовать исходя из метод.указаний, то 1-ПДВ подаем до 10 октября. А если считать по начисленому, то -- нужно было подать в сентябре. Потом при проверке не обложат сентябрьскую оплату НДСом и штрафами???
Dendy
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 15:42
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Печкин » 30 сен 2011, 13:53

Я бы считал, что нужно подавать в сентябре.
Боюсь, что они двумя событиями стопорят тех кто хочет залезть под НДС. А тем кто подпадает на самом деле в обязательную регистрацию начнут рассказывать совсем другие истории :(
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST nikki » 30 сен 2011, 14:02

Печкин писал(а):Я бы считал, что нужно подавать в сентябре.


Присоединюсь. Вот писали "Налоги и бухгалтерский учет" в № 76

Обращаем внимание еще на один момент: на практике налоговики в отношении регистрации лиц плательщиками НДС часто выдвигают требование, чтобы по облагаемым НДС операциям произошли и отгрузка, и оплата товаров/услуг. Хотя, на наш взгляд, в этом случае следует ориентироваться на правило первого события.

За это сообщение автора nikki поблагодарил:
Dendy
nikki
 
Сообщений: 1118
Зарегистрирован: 25 ноя 2010, 11:27
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 379 раз.

UNREAD_POST Dendy » 30 сен 2011, 14:43

Так и сделаю. Странно, вообще-то. Вопрос ведь серьезный, а информации мало совсем.
Dendy
 
Сообщений: 11
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 15:42
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Lika27 » 02 окт 2011, 20:54

Добрый день! Подскажите новичку, частное предприятие на общей системе, но не НДСник, учредители хотят чтоб фирма стала НДС-плательщиком, но фирма еще не реализовала на 300 000. Может ли организация перейти на единую систему 6%+НДС? Узнавала в налоговой, сказали что да, можно. У меня сомнения по этому поводу, кажется все равно не дадут свидетельство пока уставный фонд не будет 300 000 или не реализуем на эту сумму. Предприятие организована в январе 2011 года.это и следующее сообщения перенесены
Lika27
 
Сообщений: 37
Зарегистрирован: 04 авг 2011, 14:08
Благодарил (а): 16 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST vins » 03 окт 2011, 07:14

Lika27, здравствуйте!
Есть отдельная ветка, в которой есть ответы на заданные Вами вопросы. Даже называется Регистрации плательщиков НДС
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 05 окт 2011, 06:58

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
30.09.2011 № 1918/7/15-3317Державним податковим адміністраціям
в Автономній Республіці Крим,
областях, мм. Києві та Севастополі

Про методичні рекомендації щодо проведення процедури анулювання реєстрації особи як платника ПДВ

Державна податкова служба України відповідно до пункту 3 протоколу заслуховування перших заступників (заступників) голів регіональних ДПА та начальників окремих ДПІ від 16.09.11 № 14 та з метою забезпечення належної організації роботи структурних підрозділів органів державної податкової служби під час проведення процедури анулювання реєстрації особи як платника ПДВ у разі отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі – ЄДР) відповідних записів надає методичні рекомендації для врахування під час проведення такої процедури, а також підготовки податкових консультацій платникам податків.
Анулювання реєстрації особи як платника ПДВ регулюється статтею 184 розділу V Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та відбувається у порядку, встановленому Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 978 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1400/18695 (далі – Положення).
Відповідно до підпункту „ж” пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу анулювання реєстрації особи як платника ПДВ відбувається у разі якщо в ЄДР наявний запис про:
відсутність юридичної особи або фізичної особи за її місцезнаходженням (місцем проживання);
відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу
.
Порядок внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням (143 відомість) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу (144 відомість) визначено статтею 19 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” (далі – Закон). Згідно з нормами цієї статті зазначені записи вносяться до ЄДР за ініціативою державного реєстратора або за ініціативою органу державної податкової служби.
Відповідно до частини 11 статті 19 Закону юридична особа зобов'язана подавати (надсилати) щороку протягом місяця, що настає за датою державної реєстрації, починаючи з наступного року, державному реєстратору для підтвердження відомостей про юридичну особу реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу.
У разі ненадходження в установлений строк реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом 5 робочих днів з дати, встановленої для подання реєстраційної картки, юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору зазначеної реєстраційної картки.
У разі надходження державному реєстратору від органу державної податкової служби повідомлення встановленого зразка про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням державний реєстратор зобов'язаний надіслати рекомендованим листом протягом 5 робочих днів з дати надходження зазначеного повідомлення юридичній особі повідомлення щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки.
Законом не визначений механізм внесення до ЄДР запису про відсутність фізичної особи - підприємця за місцем проживання.
У разі неподання юридичною особою протягом місяця з дати надходження їй відповідного повідомлення реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність підтвердження зазначених відомостей датою, яка встановлена для чергового подання реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу.
Якщо державному реєстратору повернуто рекомендованого листа, державний реєстратор повинен внести до ЄДР запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням.
Якщо відомості, які підлягають внесенню до ЄДР, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін (частина 1 статті 18 Закону).
Згідно з пунктом 68.1 статті 68 розділу ІІ Кодексу орган державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не пізніше наступного робочого дня з дати державної реєстрації такої особи, державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, внесення будь-яких інших записів до ЄДР повинен передати відповідному органу державної податкової служби повідомлення та відомості з реєстраційної картки про вчинення реєстраційних дій, передбачених законом.
Відповідно до пунктів 2.2, 2.3 розділу 2 Порядку взаємодії суб'єктів інформаційного обміну щодо надання та використання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету статистики України від 07.12.2005 № 121/560/406 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.12.2005 за № 1523/11803, Держпідприємництво України, державний реєстратор протягом дня, але не пізніше 10 год. 00 хв. наступного робочого дня, передає з бази даних ЄДР суб'єктам інформаційного обміну повідомлення та відомості з реєстраційних карток про вчинення реєстраційних дій, що надходять до цієї бази від державних реєстраторів (у тому числі про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу).
Порядок направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням
Підрозділи органів державної податкової служби при виконанні службових обов’язків можуть виявляти відсутність платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання).
Порядок направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням органом державної податкової служби встановлено розділом XII Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 № 979 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2010 № 1439/18734 (далі – Порядок).
Відповідно до пункту 12.2 розділу XII Порядку у разі виявлення факту відсутності платника податків за його місцезнаходженням (місцем проживання) складається акт перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків та проводиться робота із з'ясування фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків, відповідальних та пов'язаних осіб.
У разі неможливості вручення платнику податків довідки, свідоцтва, листа чи будь-якого іншого документа, направленого органом державної податкової служби, у зв'язку з відсутністю платника податків за місцезнаходженням (місцем проживання), замість акта перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків оформляється довідка про неможливість вручення документа платнику податків із зазначенням причин та додаванням відповідних документів (за наявності). Заміна акта довідкою не проводиться, якщо іншими нормативно-правовими актами передбачено складання акта (пункт 12.3 розділу XІІ Порядку).
Слід звернути увагу, що акт перевірки місцезнаходження (місця проживання) платника податків або довідка про неможливість вручення документа платнику податків не складається працівниками органів державної податкової служби, якщо до ЄДР внесено запис про відсутність платника податків за місцезнаходженням (пункт 12.3 розділу XІІ Порядку).
Щодо кожного платника податків, щодо якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та не з'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу державної податкової служби, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за встановленою формою. До Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб вносяться дані про подання запиту (пункт 12.4 розділу XІІ Порядку).
Якщо запит формується засобами АІС „РПП”, то до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб відповідного рівня автоматично вносяться дані про подання запиту (змінюється стан платника податків). Якщо запит формується без використання АІС „РПП”, то копія запиту надається до підрозділу реєстрації та обліку платників податків для внесення відповідної відмітки до названих баз даних (змінюється стан платника податків).
Запити на встановлення місцезнаходження (місця проживання) оформлюються на кожного платника податків окремо незалежно від кількості несплачених видів податків, зборів та інших платежів. Підрозділ податкової міліції не пізніше 10 календарних днів з часу отримання запиту в обов'язковому порядку письмово повідомляє ініціатора запиту про проведену роботу (за встановленою формою) та копію такого повідомлення надає підрозділу реєстрації та обліку платників податків.
Підрозділ реєстрації та обліку платників податків не пізніше наступного робочого дня після отримання від підрозділу податкової міліції інформації щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків готує та надає керівнику (заступнику керівника) органу державної податкової служби пропозиції щодо зміни стану платника податків у вигляді переліку для затвердження із зазначенням стану платника, який внесено до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, та нового стану. До переліку додаються надані підрозділом податкової міліції матеріали щодо встановлення місцезнаходження (місця проживання) платників податків, зазначених у переліку.
На підставі затвердженого керівником (заступником керівника) переліку підрозділ реєстрації та обліку платників податків вносить відповідні зміни щодо стану платника податків до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб.
Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, структурні підрозділи органу державної податкової служби вносять пропозиції у вигляді висновку керівнику (заступнику керівника) органу державної податкової служби про доцільність/недоцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи її за місцезнаходженням.
У разі прийняття керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби рішення про направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходженням підрозділ реєстрації та обліку платників податків формує та надсилає державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за формою № 18-ОПП.

Порядок анулювання реєстрації юридичної особи як платника податку на додану вартість
Згідно з пунктом 5.1 пункту 5 розділу V Положення органи державної податкової служби здійснюють постійний моніторинг платників ПДВ, включених до реєстру платників ПДВ, та приймають рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ у разі існування законодавчих підстав, визначених пунктом 184.1 статті 184 розділу V Кодексу.
Відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 розділу V Положення рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за ініціативою органу державної податкової служби приймаються за наявності відповідних підтвердних документів (відомостей). У даному випадку такими документами (відомостями) є повідомлення державного реєстратора, відомості з ЄДР щодо наявності запису про відсутність юридичної особи або фізичної особи - підприємця за місцезнаходженням (місцем проживання) або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.
Після отримання від державного реєстратора відомостей щодо внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу стосовно кожного такого платника податку підрозділом реєстрації та обліку платників податків протягом одного дня від дня отримання відомостей готується проект рішення про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою № 6-ПДВ. Рішення разом із документами, що підтверджують наявність підстав для анулювання реєстрації особи як платника ПДВ, передається до комісії з проведення анулювання реєстрації платників ПДВ.
Окрім того, після отримання від державного реєстратора відомостей про внесення до ЄДР запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу підрозділ реєстрації та обліку платників податків повідомляє про це всі зацікавлені структурні підрозділи органу державної податкової служби.
Також, наявність в ЄДР запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням є однією із підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з банкрутством юридичної особи (частина друга статті 38 Закону). Протягом десяти днів структурні підрозділи надають висновки щодо доцільності подання позову про прийняття судового рішення про припинення та документи (довідки), необхідні для звернення до суду (довідку про відсутність заборгованості, інформацію від фінансових установ, митних органів та інших контролюючих органів, яка підтверджує відсутність здійснення господарської діяльності тощо).
З огляду на вищевикладене, Державна податкова служба України зобов’язує регіональні органи державної податкової служби на належному рівні організувати роботу у частині своєчасності проведення процедури анулювання реєстрації особи як платника ПДВ, враховуючи зазначені методичні рекомендації, довести їх до відома підпорядкованих органів державної податкової служби і платників податків та забезпечити їх врахування при наданні податкових консультацій платникам податків.


Заступник Голови C.І. Лекарь

За это сообщение автора vins поблагодарил:
налоговик
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST налоговик » 05 окт 2011, 09:18

vins Спасибо за письмо

В проекте по единому налогу выручка предприятия должна составлять до 3 млн.грн., но на сегодняшний день выручка осталась 1 млн.грн. Если предприятие в октябре месяце превысит 1млн.грн.каковы дальнейшие действия? С 1 января 2012г. нужно перейти на общую систему, а когда надо зарегистрироваться плательщиком НДС?

П. 6.2 Положения о регистрации плательщиков НДС: заявление до 15 декабря включительно.

Александр Кирш, шеф-редактор журнала "Бухгалтер"


Возникает вопрос - Александр Кирш Налоговый кодекс читал? :shock: или считает, что п. 6.2 Положения перебивает прямые нормы НКУ?
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2641 раз.

UNREAD_POST vins » 16 окт 2011, 16:17

Положительные решения об отмене аннулирования и восстановлении регистрации плательщиком НДС задним числом

Скрытый текст: показать
Справа № 2а/1570/3665/2011
ПОСТАНОВА
16 вересня 2011 року Одеський окружний адміністративний суд


Позивач звернувся з даним позовом до суду та в обґрунтування позовних вимог зазначає, що рішенням Державної податкової інспекції в Приморському районі міста Одеси від 07 квітня 2011 року було анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість комунального підприємства «Парксервіс-Одеса»на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб –підприємців щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою. Позивач зазначає, що рішення Державної податкової інспекції в Приморському районі міста Одеси від 07 квітня 2011 року № 292 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість є неправомірним, а тому просить його скасувати та зобов’язати відповідача внести відомості про реєстрацію КП «Парксервіс-Одеса»як платника податку на додану вартість до реєстру платників податку на додану вартість.
В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав, просив адміністративний позов задовольнити у повному обсязі.
Представник відповідача у судовому засіданні проти задоволення адміністративного позову заперечував, в обґрунтування заперечень зазначив, що 07.04.2011 року ДПІ в Приморському районі міста Одеси по КП «Парксервіс-Одеса»одержані відомості в електронному вигляді від відділу державних реєстраторів –внесення інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу, у зв’язку з чим ДПІ в Приморському районі міста Одеси на підставі п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України було правомірно прийнято рішення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість КП «Парксервіс-Одеса»№ 292 від 07.04.2011 року. На підставі викладеного, представник відповідача просив суд у задоволенні позовних вимог КП «Парксервіс-Одеса»відмовити у повному обсязі.
Вислухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, дослідивши та проаналізувавши надані сторонами докази, суд встановив наступне.
25.02.2003 року виконавчим комітетом Одеської міської ради зареєстровано юридичну особу КП «Парксервіс-Одеса»(а.с. 9-11).
Відповідно до Свідоцтва № 100123042 від 18.03.2003 року КП «Парксервіс-Одеса»було зареєстровано платником податку на додану вартість (а.с. 6).
Як вбачається з Довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 05.04.2011 року державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців було внесено запис № 1 556 143 0012 022541 –внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою (а.с. 45 –зворотній бік аркуша).
06 квітня 2011 року до ДПІ в Приморському районі міста Одеси в електронному вигляді надійшли відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо юридичної особи –комунальне підприємство «Парксервіс-Одеса»- внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою (а.с. 33).
07 квітня 2011 року ДПІ в Приморському районі міста Одеси на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням та відповідно до п.п. «ж»п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України було прийнято рішення № 292 про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість КП «Парксервіс-Одеса»(а.с. 34).
Судом встановлено, що постановою Одеського окружного адміністративного суду від 27 липня 2011 року задоволено адміністративний позов комунального підприємства «Парксервіс-Одеса»до відділу державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради про зобов’язання скасувати запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про відсутність підтвердження відомостей про КП «Парксервіс-Одеса», зобов’язано відділ державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради скасувати запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 05.04.2011 року за № 1 556 143 0012 022541. 12.08.2011 року постанова Одеського окружного адміністративного суду від 27 липня 2011 року набрала законної сили (а.с. 55-57).
15.09.2011 року державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис № 1 556 999 0014 022541 –скасування реєстраційної дії за судовим рішенням (1 556 143 0012 022541) (а.с. 72).
Згідно ст. 72 КАС України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.
Таким чином, оскільки запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 05.04.2011 року за № 1 556 143 0012 022541 скасований, то і рішення ДПІ в Приморському районі міста Одеси № 292 від 07.04.2011 року про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість КП «Парксервіс-Одеса», прийняте на підставі зазначеного запису, також підлягає скасуванню.
За таких обставин, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог, на підставі наданих сторонами доказів, з урахуванням встановлених у судовому засіданні фактів суд дійшов до висновку, що адміністративний позов підлягає задоволенню шляхом скасування рішення від 07.04.2011 року Державної податкової інспекції в Приморському районі міста Одеси про анулювання реєстрації комунального підприємства «Парксервіс-Одеса»як платника податку на додану вартість та зобов’язання Державної податкової інспекції в Приморському районі міста Одеси відновити реєстрацію комунального підприємства «Парксервіс-Одеса»як платника податку на додану вартість з 07.04.2011 року.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 17 окт 2011, 14:22

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Яким чином заповнити р.16 реєстраційної заяви за ф.№1-ПДВ особі, яка бажає добровільно зареєструватися платником ПДВ у зв’язку з тим, що її статутний капітал або балансова вартість активів (ОЗ, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300000 грн.?
Згідно із абзацом другим п.182.1 ст.182 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300000 гривень та яка не є платником податку відповідно до п.181.1 ст.181 ПКУ, може добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку. Відповідно до п.183.1 ст.183 р.V ПКУ та п.5 р.ІІІ Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 22.12.10 №978, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за №1400/18695 (далі – Положення №978), будь-яка особа, що підлягає обов'язковій реєстрації чи прийняла рішення про добровільну реєстрацію як платника ПДВ, подає до податкового органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника податку на додану вартість за ф. №1-ПДВ. Підпунктом 7.2 п.7 р.ІІІ Положення №978 передбачено, що при реєстрації платником ПДВ усі розділи реєстраційної заяви підлягають заповненню. Особа, яка бажає добровільно зареєструватися платником ПДВ у зв’язку з тим, що її статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) перевищує 300000 грн. має можливість, до затвердження Міністерством фінансів України нової форми заяви, наприкінці розділу 16 реєстраційної заяви за ф. №1-ПДВ зазначити причину реєстрації "абз.2 п.182.1 ст.182 р.V Податкового кодексу України - статутний капітал або балансова вартість активів перевищує 300000 гривень".
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 17 окт 2011, 14:24

Налоговики настаивают на том, что уставный капитал уже должен быть сформирован на сумму, превышающую 300 тыс грн, а не просто, как они говорят, заявлен

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Чи може добровільно зареєструватися платником ПДВ особа, у якої статутний капітал заявлений на суму, що перевищує 300000 грн., але сформований не у повному розмірі?
Відповідно до п.181.2 ст.181 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300000 гривень та яка не є платником податку відповідно до п.181.1 ст.181 ПКУ, може добровільно зареєструватися незалежно від наявності здійснених нею оподатковуваних операцій та обсягу постачання товарів/послуг іншим платникам податку. Згідно із ст.144 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV із змінами та доповненнями статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли (не повністю внесли) свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень: про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі; про ліквідацію товариства. Враховуючи викладене, платник податку може добровільно зареєструватися платником ПДВ за умови, що статутний капітал, незалежно від того на яку суму він заявлений, вже є сформованим на суму більшу ніж 300000 грн.


+ возникал такой вопрос, помню, что специалисты бухгалтерский изданий отвечали иначе

ЕДИНАЯ БАЗА НАЛОГОВЫХ ЗНАНИЙ

Чи потрібно реєструватися платником ПДВ особі що ліквідується, якщо в процесі реалізації ОФ та ТМЦ отримано коштів на суму, що перевищує 300 тис.грн?
Відповідно до п.181.1 ст.181 р. V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених ст.183 ПКУ, крім особи, яка є платником єдиного податку. Згідно із п.183.2 ст.183 р.V ПКУ у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку реєстраційна заява подається до органу державної податкової служби не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій, визначеного у ст.181 ПКУ. Пунктом 183.10 ст.183 р.V ПКУ визначено, що будь-яка особа, яка підлягає обов’язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування. Таким чином, у разі якщо особою, яка ліквідується, в процесі реалізації основних фондів та ТМЦ отримано коштів на суму, що перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 31 окт 2011, 13:16

vins писал(а):Доброе! :)

Heloise писал(а):ГНАУ писала, что в расчете облагаемых операций не участвуют авансовые платежи и не оплаченные отгруженные товары(услуги).
Так что остается только полноценная отгрузка + оплата.


Хм. "Бухгалтер", видимо, понял несколько иначе "пожелания" налоговиков. Пишут так:

"Одного факта заключения договора недостаточно (см. письмо ГНАУ от 14.02.2011 г.), а вот отгрузка или оплата по договору подтверждают фактическое осуществление операции..."Суды против :( Во всяком случае суды первой инстанции пока против.

Д
ніпропетровський окружний адміністративний суд
ПОСТАНОВА
04 липня 2011 р. Справа № 2а/0470/4385/11

13 квітня 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпротрейд-Ресурс» звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська про зобов’язання зареєструвати ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» платником податку на додану вартість.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що рішенням ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська № 7125/10/15-232 від 18.03.011р. йому відмовлено в реєстрації платника податку на додану вартість на підставі того, що комісією в АНД районі м. Дніпропетровська при розгляді заявки про реєстрацію, не встановлено здійснення позивачем постачання товарів/послуг по договору поставки. З рішенням ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська позивач не погоджується у зв’язку з тим, що станом на 27.01.2011 року позивачем досягнуто суми оподатковуваних операцій, визначених у п. 181.1 ст. 181 ПКУ, яка складає 360879,58 грн., коли він зобов’язаний був зареєструватись як платник податку на додану вартість в органі державної податкової служби. 04.03.2011 року ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» подало до ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (Ф. №1 – ПДВ). Постачання товару здійснювалося на підставі договору поставки № 3/1 від 15.01.2011 року укладеного між ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» та ВАТ «Гемопласт», відповідно до заявок отриманих від ВАТ «Гемопласт».На підтвердження факту перерахування грошових коштів позивач надав банківські виписки з 01.01.2011 року по 31.01.2011 року. Також до ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська були надані видаткові накладні з підписами про отримання товару, довіреності уповноважених осіб продавця на отримання товару та товарно-транспортна накладна. Крім того, позивач зазначив, що підстава відмови податкової інспекції з посиланням на відсутність у позивача складського приміщення є, на думку позивача, неправомірною, оскільки позивач не має господарської потреби у складському приміщенні, тому воно в нього відсутнє. Позивач, за договором поставки № 3/1 передає покупцеві товар, тому відсутність у позивача складського приміщення не доводить відсутності постачання товару.

Відповідач, ДПІ в АНД районі м. Дніпропетровська проти задоволення позову заперечував. В обґрунтування заперечень зазначив наступне. 04.03.2011 року ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська отримано реєстраційну заяву платника податку на додану вартість ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» (Ф. № 1-пдв), в якій в п. 16 вказана причина реєстрації платника ПДВ згідно п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України. В п. 17 реєстраційної заяви вказана загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягає оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу України, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом 12 календарних місяців, в розмірі 360879,58 грн. Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначена п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України – 27.01.2011 року. До реєстраційної заяви ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» були надані копії документів на підставі яких комісією було зроблено висновок про те, що в наданій реєстраційній заявці у п. 11 у ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» не вказано наявність складського приміщення, а в заявці на поліетилен від 24.01.2011 р. № 158 в умовах поставки зазначено – автотранспортом покупця зі складу продавця в м. Дніпропетровськ, вул. Квітки-Основ’яненко, б. 5. Також в товарно-транспортній накладній від 03.02.2011 р. № 0302-1-1 на суму 320 000,00 грн. не вказана адреса пунктів навантаження та розвантаження. Поставка картону, відповідно до заявки від 17.01.2011 р. була здійснена на підставі довіреності від 13.01.2011 р., товарно-транспортної накладної на перевезення картону по ДПІ не надано. У зв’язку з тим, що при розгляді реєстраційної заяви комісією в АНД районі м. Дніпропетровська не було встановлено здійснення постачання товару ТОВ «Дніпротерйд-Ресурс», згідно п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу України, позивачу було відмовлено в реєстрації як платника податку на додану вартість.

...

Що стосується грошових коштів на загальну суму 360879,58 грн. від здійснення ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» операцій з постачання товарів/послуг, про яку вказував позивач у заявці про реєстрацію, та яка нарахована (сплачена) такій особі протягом 12 календарних місяців, відповідно до п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України, суд вважає, що надана до ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська банківська виписка за період з 01.01.2011 р. по 31.01.2011 р. (а.с. 61) не підтверджує фактичне здійснення поставки товарів. Перерахунок коштів від ВАТ «Гемопласт» на р/р ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс», а потім з його р/р на р/р ТОВ «Дніпрохім» був здійснений з метою отримання необхідної суми оподатковуваних операцій (300 000,00 грн.), що надавало можливість звертатись до податкового органу із заявою про реєстрацію як платника ПДВ.

Відповідно до п. 183.8 ст. 183 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби відмовляє в реєстрації особи як платника податку на додану вартість, якщо за результатами розгляду реєстраційної заяви та/або поданих документів встановлено, що особа не здійснює постачання товарів/послуг або не відповідає вимогам визначеним статтею 180, п. 181.1 ст. 181, п. 182.1 ст. 182 та п. 183.7 ст. 183 цього Кодексу, або якщо існують обставини, які є підставою для анулювання реєстрації згідно зі ст.. 184 цього Кодексу.

З огляду на викладене, суд вважає, що у задоволенні позову про зобов’язання ДПІ у АНД районі м. Дніпропетровська зареєструвати ТОВ «Дніпротрейд-Ресурс» як платника податку на додану вартість, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 7-12, 14, 86, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні адміністративного позову Товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпротрейд-Ресурс» до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська про зобов’язання зареєструвати ТОВ «Дніпротрейд Ресурс» платником податку на додану вартість - відмовити.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST vins » 04 ноя 2011, 08:02

Печкин писал(а):
vins писал(а):Интереснее после Закона № 3609
183.10. Будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку, і у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу державної податкової служби реєстраційну заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату цього податку на рівні зареєстрованого платника без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.


Как считаете, с какого момента возникают налоговые обязательства по НДС:
а) с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения 300 тыс.;
б) с момента превышения 300 тыс.;
в) со дня, следующего за днем окончания предельного срока на подачу заявления на регистрацию;
г) с даты регистрации плательщиком НДС.
:?:


Думаю "в".


ГНСУ согласилась с "в" :)

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 01.11.2011 р. N 4800/7/15-3317


Щодо окремих питань, пов'язаних із реєстрацією особи як платника ПДВ


Державна податкова служба України у зв'язку з набранням чинності Законом України від 07.07.2011 N 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" та з метою забезпечення належної організації роботи структурних підрозділів підпорядкованих органів державної податкової служби надає методичні рекомендації щодо визначення дати реєстрації особи як платника податку на додану вартість та дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при обов'язковій реєстрації для врахування під час проведення процедури реєстрації особи як платника податку на додану вартість, а також підготовки податкових консультацій платникам податків.

Порядок реєстрації особи як платника податку на додану вартість регулюється статтями 180 - 183 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та регламентується Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 22.12.2010 N 978 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за N 1400/18695.

Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн. (без урахування податку на додану вартість).

Для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою N 1-ПДВ (далі - Заява) (пункти 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V Кодексу).

При цьому, у разі якщо останній день строку подання Заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 розділу V Кодексу).

Відповідно до пункту 183.9 статті 183 розділу V Кодексу у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку на додану вартість орган державної податкової служби зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку на додану вартість не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку на додану вартість, зазначеного у його Заяві, або протягом 10 робочих днів від дати надходження Заяви. Перебіг строку у 10 робочих днів, установленого для податкової реєстрації, розпочинається з першого робочого дня, наступного за днем отримання податковим органом Заяви (підпункт 12.1 пункту 12 розділу III Положення). Податкові зобов'язання з податку на додану вартість у такої особи починають виникати з дати реєстрації її як платника податку на додану вартість.

Разом з цим, звертаємо увагу, що згідно з пунктом 183.10 статті 183 розділу V Кодексу будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу державної податкової служби Заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.

Таким чином, якщо особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, що не подала до органу державної податкової служби Заяву або подала її з порушенням строку, встановленого пунктом 183.2 статті 183 розділу V Кодексу, то обов'язок нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання Заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. гривень.

Повідомляючи викладене, Державна податкова служба України зобов'язує довести зазначені методичні рекомендації до відома підпорядкованих органів державної податкової служби і платників податків та забезпечити їх врахування при проведенні процедури реєстрації особи як платника податку на додану вартість, а також при наданні податкових консультацій платникам податків.

 

Заступник Голови
С. І. Лекарь
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

Пред.След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, MR, Ya

cron