Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Доходы привязали к переходу права собственности (схема)!

Путеводитель по разделу. Ставка 0 %, доходы, расходы, амортизация, декларация. Переходное.

Модератор: Печкин

UNREAD_POST Печкин » 26 окт 2012, 18:35

Интересное из проектов ОНК


ПРОЕКТ

Узагальнююча податкова консультація
щодо документів первинного обліку, які підтверджують перехід права власності на товар залежно від обраного сторонами місця поставки

В Узагальнюючій податковій консультації стосовно документів первинного обліку, які підтверджують перехід права власності на товар залежно від обраного сторонами місця поставки використовуються такі скорочення:
Міжнародні правила Инкотермс 2010 (Incoterms 2010), розроблені Міжнародною торговою палатою та які набрали чинності 01.01.2011 року – Інкотермс 2010;
Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI – Кодекс;
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV - Цивільний кодекс;
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV - Господарський кодекс;
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» - Закон №996-XIV;
Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» - Положення.
Статтею 265 Господарського кодексу визначено, що за договором поставки одна сторона - постачальник зобов'язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.
Сторони для визначення умов договорів поставки мають право використовувати відомі міжнародні звичаї, рекомендації, правила міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено прямо або у виключній формі цим Кодексом чи законами України.
Статтею 334 Цивільного кодексу визначено момент набуття права власності за договором.
Так, право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.
Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки.
Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним.
Відповідно до пп.14.1.31 п.14.1 ст.14 Кодексу відчуження майна - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платникові податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування.
Продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів. Не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари (пп.14.1.202 п.14.1 ст.14 Кодексу).
Відповідно до п.138.1 та з урахуванням вимог пункту 138.4 ст. 138 Кодексу витрати на придбання товарів формують собівартість реалізованих товарів, є витратами операційної діяльності та визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів.
Cобівартість придбаних та реалізованих товарів формується відповідно до ціни їх придбання з урахуванням ввізного мита і витрат на доставку та доведення до стану, придатного для продажу (п.138.6 ст.138 Кодексу).
При цьому, витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку, не включаються до складу витрат (пп.139.1.9 п.139.1 ст.139 Кодексу).
Відповідно до ст. 9 Закону №996-XIV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.
Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Згідно із п.2.1 розділу 2 Положення первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.
Указом Президента від 19.05.2011 № 589/2011 визначено таким, що втратили чинність Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року № 567 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» та Указу Президента України від 1 липня 1995 року № 505 «Про внесення змін до Указу Президента України від 4 жовтня 1994 року № 567».
З 01.01.2011 року набрав чинності Інкотермс-2010, офіційне опублікування якого на момент розробки узагальнюючого податкового розяснення не здійснено.
Сфера дії Інкотермс-2010 розповсюджується на права та обов’язки сторін по договору куплі-продажу в частині постачання товарів (умови постачання товарів).

Інкотермс - 2010 визначено такі категорії:

Категория E — Місце відправки (Departure):
EXW. Ex Works (вказане місце): товар зі складу продавця.

Категория F — Основне перевезення не оплачено (Main Carriage Unpaid):
FCA. Free Carrier (вказано місце): товар доставляється перевізнику замовника.
FAS. Free Alongside Ship (вказано порт навантаження): товар доставляєтся до човна замовника.
FOB. Free On Board (вказано порт навантаження): товар вантажиться на човен замовника.

Категория C — Основне перевезення оплачено (Main Carriage Paid):
CFR. Cost and Freight (вказано порт призначення): товар доставляєтся до порта замовника (без розвантаження).
CIF. Cost, Insurance and Freight (вказано порт призначенння): товар страхуєтся и доставляется до порта замовника (без розвантаження).
CPT. Carriage Paid To (вказано місце призначення): товар доставляєтся перевізнику замовника у вказаному місці призначення.
CIP. Carriage and Insurance Paid to (вказано місце призначення): товар страхується і доставляється перевізнику замовника у вказанному місці приначення.

Категория D — Доставка (Arrival):
DAP (Delivered at Place) — Поставка в місці призначення.
DAT (Delivered at Terminal) — Поставка на терміналі.
DDP. Delivered Duty Paid (вказано місце приназначення) — товар доставляється замовнику, очищений від мита ризиків.
В свою чергу, кожна категорія передбачає конкретний перелік обов’язків продавця та покупця при постачанні товару.

Питання 1. Який необхідний та достатній перелік документів первинного обліку, які підтверджують перехід права власності на товар залежно від обраного сторонами місця поставки?
Відповідь. Визначається суттю господарської операції, видом товару, умовами договору, зокрема, якими визначено умови поставки товару з урахуванням правил Інкотермс-2010. При цьому, в залежності від умов поставки кількість підтверджуючих операцію первинних документів може бути відмінною. Так, при FCA (Free Carrier (…named place) продавець зобов’язаний у відповідності до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне цьому електронне повідомлення, а також інші докази відповідності, які можуть вимагатися за умовами договору.
В обов’язковому випадку первинні документи повинні відповідати вимогам Закону №996-XIV та Положення.
Питання 2. Чи залежить момент переходу права власності на товар від умов договору щодо місця поставки з урахуванням правил Інкотермс-2010?
Відповідь. Залежить від моменту передання товару, який визначається умовами договору, зокрема, визначення місця поставки з урахуванням умов поставки, передбачених Інкотермс-2010.

Питання 3. Чи залежить момент виникнення права на витрати, пов’язаних із поставкою товарів у платника податків в податковому обліку від умов поставки, визначених умовами договору з урахуванням правил Інкотермс-2010?
Відповідь. Ні, не залежить. Витрати на поставку товару формують собівартість придбаних товарів та визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів.


Директор Департаменту податкового контролю


С.Б. Крухмальов
живу на Бухфоруме

За это сообщение автора Печкин поблагодарил:
Вотруба
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, Ya