Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Финансовые (банковские) векселя (НЕ НДС-векселя)

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST Вотруба » 09 авг 2013, 09:53

Тема о финансовых банковских векселях.

По финансовым казначейским векселям отдельная тема:Финансовые векселя и возмещение НДС

update
админЕсли кто помнит, когда-то был такой инструмент как "финансовый вексель". Их эмитировали комбанки (понятно, что не просто так, а за живые деньги, уплаченные субъектом хозяйствования банку). Потом их запретили, а вот сейчас, похоже, хотят вернуть. Но уже на новом "технологическом уровне". :) Под своим жестким конторолем за оборотом и расчетами живыми деньгами по этим векселям.
Я, во всяком случае, именно так понял суть законопроекта, который появился на сайте НБУ.

Скрытый текст: показать
ПРОЕКТ
Зміни до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України

1. Пункт 1.2 глави 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
адміністратор системи електронного обігу фінансових векселів (далі – адміністратор) – юридична особа, право власності на корпоративні права якої належать ПАТ “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” (далі – Розрахунковий центр), яка здійснює формування, зберігання, ведення реєстру фінансових векселів, виданих як електронний документ, та супроводжує електронні документи в частині обліку виникнення, відчуження та припинення прав за фінансовими векселями в системі електронного обігу фінансових векселів;
векселедержатель фінансового векселя – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка набула відповідних прав вимоги за фінансовим
векселем та уклала відповідний договір з оператором щодо її участі в системі електронного обігу фінансових векселів;
обіг фінансових векселів – низка послідовних відчужень відповідних прав вимоги власниками фінансових векселів новим векселедержателям шляхом
здійснення індосаменту до дня настання строку платежу за векселем;
облік права вимоги за фінансовим векселем – послуга щодо виникнення, відчуження і припинення права вимоги за фінансовим векселем шляхом відображення операцій у відповідній системі електронного обігу фінансових векселів;
оператор системи електронного обігу фінансових векселів (далі – оператор) – уповноважений банк – юридична особа, який уклав відповідний договір з адміністратором, є учасником системи електронного обігу фінансових векселів та забезпечує облік права вимоги за фінансовими векселями через систему електронного обігу фінансових векселів;
система електронного обігу фінансових векселів – комплекс програмного забезпечення, засобів обчислювальної техніки та криптографічного захисту2 адміністратора, що забезпечує формування, зберігання, облік та обіг фінансових векселів, а також ідентифікацію в цій системі операторів і
векселедержателів;
фінансовий банківський вексель (далі – фінансовий вексель) – цінний папір, що видається банком у документарній формі як електронний документ (з ідентифікацією та збереженням індосаментного ряду в системі електронного обігу фінансових векселів) та посвідчує безумовне грошове зобов’язання банку
сплатити після настання строку платежу визначену суму коштів власнику векселя.

2. Доповнити Положення новою главою такого змісту:
“15. Особливості здійснення банками операцій з фінансовими векселями
15.1. Банки України – юридичні особи і філії іноземних банків мають право видавати фінансові векселі в національній валюті, якщо вони є операторами системи електронного обігу фінансових векселів.
15.2. Фінансовий вексель банку є простим векселем. Фінансовий вексель, виданий банком, використовується для здійснення розрахунків між суб’єктами
господарювання в межах строку дії цього векселя.
15.3. Розрахунковий центр забезпечує грошові розрахунки за фінансовим векселем і контроль за ними.
15.4. Авалювання фінансових векселів не здійснюється.
15.5. Фінансові векселі видаються банками в документарній формі як електронний документ із заповненням реквізитів, визначених у пункті 2.7 цього Положення.
15.6. Фінансовий вексель, складений у формі електронного документа, підписується шляхом накладення електронних цифрових підписів відповідно до вимог законодавства України.
15.7. Адміністратор здійснює обслуговування операцій із фінансовими векселями та облік права вимоги за фінансовими векселями шляхом унесення записів до системи електронного обігу фінансових векселів відповідно до встановленого ним порядку.
15.8. Бухгалтерський облік операцій банків із фінансовими векселями здійснюється відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з питань бухгалтерського обліку.
15.9. Право і зобов’язання за фінансовим векселем виникають у день здійснення адміністратором у системі електронного обігу фінансових векселів електронного запису про першого векселедержателя фінансового векселя та надсилання інформації про склад вексельних реквізитів векселедавцю та 3 першому векселедержателю. Обіг фінансового векселя починається з дня його видачі.
15.10. Перехід права за фінансовим векселем до іншої особи засвідчується індосаментом.
Індосамент на фінансовому векселі має бути безоборотним. На електронному документі індосант перед своїм підписом робить напис “без обороту на мене”. Власник фінансового векселя здійснює індосамент через оператора, який надсилає інформаційне повідомлення адміністратору про перехід права вимоги за фінансовим векселем.
15.11. Пред’явлення фінансового векселя до платежу останнім векселедержателем та оплата фінансового векселя здійснюються відповідно до порядку, визначеного Правилами адміністратора.
15.12. У разі невиконання банком-векселедавцем зобов’язання за фінансовим векселем Національний банк України після отримання відповідного повідомлення адміністратора забезпечує згідно з умовами укладеного з банком-векселедавцем договору списання коштів з його кореспондентського рахунку в порядку, встановленому нормативно-правовими актами Національного банку України з питань безготівкових розрахунків і міжбанківського переказу коштів, а також перерахування цих коштів Розрахунковому центру.
15.13. Вимоги до банків, які видаватимуть фінансові векселі, та обсяги випуску визначаються в нормативно-правових актах Національного банку України, предметом регулювання яких є регулювання діяльності банків.

Заступник директора
Генерального департаменту інформаційних
технологій та платіжних систем
І. Б. Тютюн

Джерело: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=1495541
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST Печкин » 09 авг 2013, 13:45

В целом неплохое решение. После 12-ти летнего запрета на такие векселя.
Лишь бы Нацбанк контролировал объем принимаемых на себя банками обязательств.
живу на Бухфоруме
Аватар пользователя
Печкин
 
Сообщений: 6649
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 13:03
Благодарил (а): 73 раз.
Поблагодарили: 2891 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 25 сен 2013, 12:43

Уважаемые коллеги, извините, но мне кажется Вы не в той теме обсуждаете вопрос.
Эту тему я создавал как тему о финансовых банковских векселях. А Вы же начали обсуждать здесь финансовые казначейские векселя. По ним есть две другие темы:

НДС векселя

Финансовые векселя и возмещение НДС

Еще раз извините, но мне бы не хотелось, чтобы тема о банковских векселях "утонула" в обсуждении казначейских векселей. Я надеюсь, что проект о банковских будет принят и тогда эта тема получит развитие.

P.S.Заодно и предложение/просьба к модераторам - может быть имеет смысл поправить название этой темы и темы "Финансовые векселя и возмещение НДС" добавив в них слова "банковские" и "казначейские" соответственно (чтобы меньше было путаницы).сообщения о казначейских векселях переехали сюда: Финансовые (казначейские) векселя и возмещение НДС
админ
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 24 дек 2013, 13:09

О том, что выпуск финансовых банковских векселей уже разрешен, я пока не слышал. Но подготовка к этому, похоже, идет.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
26.11.2013
м. Київ
N 2674

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2013 р. за N 2095/24627


Про визначення цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи

Відповідно до частини другої статті 3 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:
1. Визначити, що видаватися як електронні документи можуть такі цінні папери:
фінансовий банківський вексель;
фінансовий казначейський вексель.
2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Петрашка.

Голова Комісії
Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Національного банку України
Б. В. Приходько

Протокол засідання Комісії
від 26 листопада 2013 р. N 61
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1995
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2013 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, lutishka, Ya