Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Право на бюджетное возмещение 1095 дней и позиция налоговой

Путеводитель по разделу. НДС: регистрация, уплата, отчетность. Налоговая накладная, возмещение и т.д.

Модераторы: nikki, kollega, налоговик

UNREAD_POST vins » 21 мар 2012, 12:47

Харківський окружний адміністративний суд
П О С Т А Н О В А
29 лютого 2012 р. № 2-а- 601/12/2070


В ході проведення перевірки було встановлено порушення вимог п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України, а саме ТОВ фірмою "Інтервторпром" протягом 1095 днів не було задекларовано до відшкодування з державного бюджету суму від'ємного значення податку на додану вартість, яке виникло у квітні 2008 року, в зв'язку з чим було завищено залишок від'ємного значення (ряд. 24) який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду у сумі 1788 грн. та який було відображено у рядку 24 декларації з ПДВ за червень 2011 р.

На підставі висновків акту перевірки щодо встановлених в діяльності позивача вищезазначених порушень, згідно підпункту 54.3.2 п. 54.3 ст. 54, п. 58.1 ст. 58, п. 200.10 ст. 200 Податкового кодексу України, ДПІ у Орджонікідзевському районі міста Харкова було винесено податкове повідомлення-рішення від 22.08.2011 року № 0001751520, яким позивачу визначено суму завищення від’ємного значення податку на додану вартість у сумі 1788,00 грн. та застосовано штрафну (фінансову) санкцію у сумі 1,00 грн.

Позивач не погодився з зазначеним в акті порушеннями, про що склав заперечення та звернувся в межах адміністративного оскарження зі скаргами на вищезазначене податкове повідомлення –рішення. За результатами адміністративного оскарження скарги позивача залишені без задоволення.

Рішенням Державної податкової адміністрації Харківської області від 22.11.2011 р. за № 5240/10/25-103 було внесено зміни до рішення про результати розгляду скарги, а саме ДПА у Харківській області виклало резолютивну частину свого рішення у такій редакції: "ДПА у Харківській області скасовує податковеповідомлення-рішення ДПІ у Орджонікідзевському районі міста Харкова від 22.08.2011 року № 0001751520 в частині застосованої штрафної (фінансової) санкції у розмірі 1 грн., в іншій частині вказане рішення залишає без змін, а скаргу ТОВ фірми"Інтервторпром" без задоволення".

На підставі вищезазначеного, ДПІ у Орджонікідзевському районі міста Харкова було винесено податкове повідомлення-рішення від 02.12.2011 року № 0002561520, яким позивачу визначено суму завищення від’ємного значення податку на додану вартість у сумі 1788,00 грн.

Суд зазначає, що 20.07.2011 року ТОВ Фірма "Інтервторпром" було надано до ДПІ у Орджонікідзевському районі міста Харкова податкову декларацію з податку на додану вартість за червень 2011 року з усіма додатками. До декларації з податку на додану вартість за червень 2011 року включено до ряд. 24 декларації від'ємне значення податку попередніх періодів у загальній сумі 2777250 грн.

Відповідно до зазначеної декларації ТОВ Фірма "Інтервторпром" було задекларовано в рядку 24 декларації залишок від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду у сумі 2777250 грн.

Згідно довідки щодо залишку суми від’ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному податковому періоді та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (додаток № 2 до декларації) вбачається, що зазначений залишок був сформований за період березень 2008 року в сумі 2454793 грн., квітень 2008 року в сумі 1788 грн., травень 2008 року в сумі 69378 грн., серпень 2008 року в сумі 251291 грн.

Факт наявності та правомірності формування залишку від’ємного значення за період квітень 2008 року в сумі 1788 грн. підтверджений актом перевірки № 389-08-02/2-32082744 від 08.12.08р., даний факт відповідачем визнаний в судовому засіданні та будь-які зауваження, щодо формування такого від’ємного значення у відповідача відсутні. В ході судового розгляду зазначена обставина була визнана сторонами, суд не має підстав для сумнівів у добровільності визнання цих обставин сторонами та їх достовірності, а тому ці обставини окремо перед судом не доказуються.

Суд зазначає, що 01 січня 2011 року набув чинності Податковий Кодекс України, який встановлює перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Податкового кодексу України з 01.01.2011 року Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” та Закон України “Про податок на додану вартість” втратили чинність.

Отже таким чином право на отримання бюджетного відшкодування та випадки коли подається заява про отримання такого відшкодування до 01.01.2011 року були встановлені Законом України “Про податок на додану вартість”, з 01.01.2011 року такі правовідносини врегульовані Податковим кодексом України.

Посилання ДПІ у Орджонікідзевському районі міста Харкова, що був пропущений 1095 денний строк судом не приймається до уваги виходячи з наступного.

Відповідно до п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Зазначена норма закону передбачає, наявність обов’язкових (певних) умов у платника податку коли він має право звернутися з відповідною заявою та відповідно починає спливати зазначений строк а саме : - повинно виникнути право на отримання бюджетного відшкодування або здійснення переплати; - податковим законом повинен бути передбачений випадок коли така заява подається.

Відповідно до п. 200.1., 200.2, 200.3 ст. 200 Податкового кодексу сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду. Аналогічне положення містилось у п.п. 7.7.1 п. п. 7.7. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Таким чином зазначене положення Кодексу передбачає, що в разі виникнення такого від’ємного значення право на бюджетне відшкодування та подання заяви не виникає, оскільки зазначена сума підлягає включенню до податкового кредиту наступного періоду.

Відповідно до п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від'ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем послуг; б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду. Аналогічне положення містилось в п.п. 7.7.2 п. п. 7.7. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Зазначена норма передбачає, що бюджетному відшкодування підлягає лише частина такого від’ємного значення яка дорівнює сумі фактично сплаченій платником податку іншим особам в зазначеному періоді. Отже таким чином для виникнення права на бюджетне відшкодування у сумі 1788 грн., що утворилась в 2008 році платником податку повинна була бути сплачено така сума на користь інших осіб у наступних податкових періодах.

Однак як свідчать обставини справи, а саме акт перевірки відповідача, пояснення представників позивача та відповідача, позивач не проводив сплати податку на додану вартість що дорівнює залишку від’ємного значення, не декларував бюджетне відшкодування, яке відображається в рядку 26 (24-нова форма) декларації, а отже у нього відсутні підстави з якими законодавство пов’язує виникнення права на бюджетне відшкодування. Крім того Кодекс прямо визначає порядок використання наявного від`ємного значення, а саме залишок включається до складу податкового кредиту наступного періоду. При цьому розділ V «Про податок на додану вартість»Податкового кодексу України не містить обмежень у часі на використання від`ємного значення, а навпаки визначає спосіб його подальшого використання платником податку у подальшій господарській діяльності.

Відповідно до п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації. Аналогічна норма була встановлена п.п. 7.7.4 п. п. 7.7. ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість».

Отже таким чином зазначені норми закону дають право платнику податку подати заяву тільки у випадку виникнення права на бюджетне відшкодування або переплати, а не при наявності лише залишку від`ємного значення.

Відповідач до суду доказів виникнення у позивача такого права не подав, в судовому засіданні таких обставин не зазначив.

Таким чином 1095 денний строк не починає спливати, оскільки не настали підстави з якими закон пов’язує право платника податку подати відповідну заяву. Отже таким чином зазначений строк застосовується коли платник відображає в рядку 25 (23-нова форма) декларації суму бюджетного відшкодування. З наданої до суду декларації з податку на додану вартість за червень 2011 року вбачається, що ТОВ Фірма "Інтервторпром" не було задекларовано в рядку 23 наявність такого бюджетного відшкодування.

Крім того Податковий кодекс України та Наказ ДПАУ від 25.01.2011, № 41 "Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" взагалі не містить підстав для списання наявного податкового кредиту та залишку від’ємного значення.

Нормами ст. 200 розділ V Податкового кодексу України не передбачено обов'язковість вибору у відношенні проведення чи не проведення відшкодування ПДВ платником податку, який має право на таке відшкодування.

При цьому, відповідно до пп. "а" п. 200.14 ст. 200 розділ V Податкового кодексу України, якщо за результатами камеральної або документальної позапланової виїзної перевірки орган ДПС виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, то такий орган у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми, визначеної контролюючим органом за результатами перевірок, надсилає платнику податку податкове повідомлення, в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування. У цьому випадку вважається, що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування та враховує її згідно з п. 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах.

Доказів того, що позивачем було занижено бюджетне відшкодування, відповідачем було прийнято відповідне податкове повідомлення –рішення відповідач до суду не подав.

Таким чином, у акті безпідставно зазначено про те, що ТОВ Фірма «Інтервторпром»завищило від'ємне значення податку на додану вартість в розмірі 1788 грн.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST flower » 01 апр 2012, 08:37

В стр 24 зависли суммы отрицательного НДС еще с 2006г. Вызвала налоговая, пропела про 3 года исковой давности и уведомила о снятии этих сумм. Я начала возмущаться и пригрозила судом. Кредит этот проплачен. Просто 2006-2007г. нельзя было заявлять к возмещению проплату кредита предыдущих периодов, а часть кредита сидит в чеках (услышав эту фразу, налоговичка сделала удивленное лицо и спросила, как это я ставила в кредит больше 40 грн по чеку). Вот он и "сидел" сперва в 26 потом 24 строке, ожидая перекрытия обязательствами. В итоге крайней оказалась я - не поставила в известность об оплате кредита за 2006-2008 год при проверках налоговой. Хотя снимать по В2 они могут только суммы подлежащие к возмещению, но незаявленные. А в моей ситуации эти суммы не подлежали бюджетному возмещению. Итог разговора- снятие по В2, но я должна предоставить подтверждающие документы оплаты, чеки, согласовать все это с н/н этих периодов и доказать, что этот кредит не участвовал в бюджетном возмещении. Я в шоке. Это делать анализ за 3 года, а документов сколько ксерить. Самое интересное, что кредит по взаиморасчетам по В2 списать нельзя, поэтому было предложено начислить обязательства, чтобы убрать из остатков.
flower
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:28
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 01 апр 2012, 11:10

Уважаемая flower, я, честно говоря, не все понял из того, что Вы написали. В частности не понял, почему эти суммы не подлежали бюджетному возмещению, не понял, что означает фраза "...кредит по взаиморасчетам по В2 списать нельзя".
Но, насколько я знаю, если выписывается В2, то эта сумма отражается в Декларации по строке 21.3 (со знаком "минус", в Вашем случае) и отражается по лицевому счету. Но чтобы выписать В2 налоговики должны сделать проверку и составить акт (обычный акт, который составляется при подтверждении/непотверждении бюджетного возмещения, если Вы его заявляли, то знаете, что это такое).
Что касается предложения начислить обязательства чтобы убрать из остатков, то это просто налоговичке (как и Вам :) ) не хочется возиться с проверкой и она предлагает Вам самый простой путь решения проблемы. Но, понятно, что в этом случае эти суммы Вы потеряете.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2016 раз.

UNREAD_POST flower » 01 апр 2012, 14:04

Сумбурно написала, конечно. По взаиморасчетам нет проплаты кредита "живыми" деньгами, поэтому по В2 такой кредит снятию не подлежит. В 2006-2007 годах к бюджетному подлежал проплаченный кредит только предыдущего периода (т.е., например, в марте 2007года я могла поставить на возмещение проплаченный в феврале 2007г. кредит февраля, а проплату более ранних периодов ( кредитов) в феврале на возмещение ставить было нельзя. На счет проверки-правы. Анализ делать надо за 3 года, но проверка-то выездная внеплановая, а все шишки на меня. Уже пошли эмоции, просто так надоело все время доказывать свою правоту.
flower
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:28
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST Вотруба » 01 апр 2012, 15:23

Насчет "взаиморасчетов" понял. Да, по В2 это не снимается!
Что касается того, что бюджетному возмещению подлежит только часть НК проплаченная только в предыдущем налоговом периоде, то этой позиции налоговики придерживались как до 2008 г., когда в пп. а) 7.7.2 Закона о НДС было слово "попередньому", так и после, когда там (и в НКУ) появилось слово "попередніх". И до 2008 года и после сбить их с этого можно только через суд. Я, во всяком случае, не слышал, чтобы налоговики принимали к возмещению (к возмещению на т/с) оплаченное не в предыдущем (предшествующем текущему) периоде.
Если мы с Вами думаем одинаково, то мы вообще не думаем.
Аватар пользователя
Вотруба
 
Сообщений: 1996
Зарегистрирован: 30 мар 2011, 19:35
Благодарил (а): 604 раз.
Поблагодарили: 2016 раз.

UNREAD_POST flower » 01 апр 2012, 15:50

Вотруба писал(а):Насчет "взаиморасчетов" понял. Да, по В2 это не снимается!
Что касается того, что бюджетному возмещению подлежит только часть НК проплаченная только в предыдущем налоговом периоде, то этой позиции налоговики придерживались как до 2008 г., когда в пп. а) 7.7.2 Закона о НДС было слово "попередньому", так и после, когда там (и в НКУ) появилось слово "попередніх". И до 2008 года и после сбить их с этого можно только через суд. Я, во всяком случае, не слышал, чтобы налоговики принимали к возмещению (к возмещению на т/с) оплаченное не в предыдущем (предшествующем текущему) периоде.

В 2008 году я ставила и предыдущих периодов (послабление было с апреля 2008), суммы сперва подтвердили, а потом в сентябре сняли проплаты предыдущих периодов актом и вернули в 26 строку. Почему сразу по В2 не сняли, риторический вопрос. А до 2008 года ставила на возмещение только проплату кредита предудущего периода (проплата в феврале кредита февраля, а проплаты в феврале кредитов января, декабря.... ставить было нельзя). Поэтому проплаты были, а возмещению не подлежали. Снятие по В2 выбыли, сперва хотели вообще списать по сроку исковой давности, представляю какую бы прибыль к уплате предъявили "Прибыльщики"
flower
 
Сообщений: 122
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 20:28
Благодарил (а): 31 раз.
Поблагодарили: 15 раз.

UNREAD_POST vins » 23 апр 2012, 19:17

Верховний Суд України
П О С Т А Н О В А
6 лютого 2012 року № 21-354а11


У справі, що розглядається, касаційний суд, погодившись із рішенням суду апеляційної інстанції, зазначив: «сума переплати у розмірі 310399 грн виникла в результаті заявленого Товариством у декларації з ПДВ за грудень 2001 року відшкодування, в якій напрямком відшкодування визначило 100-відсоткове зарахування в рахунок платежів з ПДВ. Протягом 1095 днів з моменту заявлення сума ПДВ не була відшкодована в наступних звітних періодах, а тому підлягає зменшенню на підставі підпункту 15.3.1 пункту 15.3 статті 15 Закону № 2181-ІІІ».

У судовому рішенні, наданому на підтвердження неоднакового застосування одних і тих самих норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України, погодившись із висновками судів попередніх інстанцій, вказав, що відображення позивачем у податковій декларації за звітний період суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню зарахуванням в рахунок платежів з ПДВ, слід вважати його заявою на повернення вказаної суми саме таким шляхом. Оскільки податкові декларації, у яких заявлено про відшкодування ПДВ шляхом зарахування його в рахунок майбутніх платежів, були подані в установлені законом строки, тобто в межах 1095 днів, то висновок податкового органу про пропуск позивачем вказаного строку є безпідставним.

На думку Верховного Суду України, висновок касаційного суду у справі, що розглядається, не відповідає правильному застосуванню норм матеріального права.

Вирішуючи питання про усунення розбіжностей у застосуванні касаційним судом підпункту 15.3.1 пункту 15.3 статті 15 Закону № 2181-ІІІ, Верховний Суд України виходить із такого.

Порядок повернення надміру сплаченого ПДВ було врегульовано Законом України від 3 квітня 1997року №168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (чинного на момент виникнення спірних правовідносин; далі Закон №168/97-ВР).

Згідно з підпунктом 7.7.1 пункту 7.7 статті 7 Закону №168/97-ВР суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету, визначаються як різниця між загальною сумою податкових зобовязань, що виникли у звязку з будь-якою поставкою товарів (робіт, послуг) протягом звітного періоду, та сумою податкового кредиту звітного періоду.

Відповідно до підпункту 7.7.3 пункту 7.7 статті 7 Закону №168/97-ВР (у редакції, чинній на дату подачі декларації) підставою для отримання відшкодування є дані тільки податкової декларації за звітний період. За бажанням платника податку сума бюджетного відшкодування може бути повністю або частково зарахована в рахунок платежів із цього податку. Т.С. Таран рішення платника податку відображається у податковій декларації.

Відповідно до підпункту 15.3.1 пункту 15.3 статті 15 Закону № 2181-ІІІ з аяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обовязкових платежів) або на їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Системне тлумачення наведених норм дає підстави для висновку, що підпунктом 15.3.1 пункту 15.3 статті 15 Закону №2181-ІІІ встановлено граничні строки для подання заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обовязкових платежів) або на їх відшкодування, і ця норма не встановлює строків, протягом яких здійснюється зарахування належної платнику повної суми бюджетного відшкодування шляхом зменшення податкових зобовязань із цього податку наступних податкових періодів, якщо заява про таке відшкодування подана своєчасно.
Аватар пользователя
vins
 
Сообщений: 6654
Зарегистрирован: 27 дек 2010, 12:38
Благодарил (а): 2704 раз.
Поблагодарили: 2906 раз.

UNREAD_POST Мишка » 10 авг 2012, 14:03

аудитор-48 писал(а):
bykashka писал(а):п.102.5 НКУ: Заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Вяжется ли эта норма с вот этим письмом ДПА от 19.09.2007 №18727/7/16-1517 http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1008.8459.0. На сайте НАУ оно типа как действует.
Если начать сопоставлять нормы старого Закона "О НДС" и НКУ, получается, что с одной стороны предприятие имеет право заявить бюджетное возмещение в течении трех лет от получения права на него, но налоговая, если выявит проверкой занижение возмещения выпишет уведомление - решение формы В2 и переведет это возмещение в состав уменьшения налоговых обязательств следующих налоговых периодов.

У кого какие соображения по данному поводу?


У меня, как аудитора, была аналогичная проблема по одному из предприятий, я подготовил для предприятия консультацию для подготовки жалобы в областную ДПА, жалобу они подали, рассмотрения пока не было. Могу предложить текст жалобы:


Директору _______________
У Вашому запиті ставиться питання про те, чи є правомірними дії податкового органу про виключення із суми залишку від’ємного значення бюджетного відшкодування з ПДВ (рядок 24 декларації) суми, що була віднесена до відповідного рядка декларації в березні 2008 року, як суми, що не підлягає відшкодуванню з бюджету згідно з пунктом 102.5 статті 102 Податкового кодексу України.

Вимоги податкового органу є незаконними з наступних підстав.

По-перше. Пунктом 102.5 статті 102 ПКУ встановлено, що заяви про повернення надмірно сплачених грошових зобов’язань або про їх відшкодування, можуть бути подані не пізніше 1095-го дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Ваш випадок не підпадає під дію п. 102.5 статті 102 ПКУ, так як:

а) Ви не подаєте заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань з ПДВ чи про їх відшкодування;

б) сума ПДВ, що заявляється до відшкодування з бюджету не є сумою надміру сплачених грошових зобов’язань чи про відшкодування таких зобов’язань;

в) пунктом 14.1.115 ПКУ встановлено, що надміру сплачені грошові зобов’язання, про які іде мова в п. 102.5 ПКУ – це суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов’язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.

Таким чином, норми п. 102.5 ПКУ встановлюють порядок подачі заяви про повернення надміру сплачених до бюджету коштів і не регулюють порядок відшкодування ПДВ.

По-друге. Спірна сума бюджетного відшкодування ПДВ була задекларована в березні 2008 року, в умовах дії Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. № 2181-ІІІ, далі - Закон № 2181.

В цьому законі існувала стаття 15.3.1, яка по змісту абсолютно (дослівно) аналогічна пункту 102.5 статті 102 ПКУ.

Таким чином, стаття 15.3.1 Закону № 2181 і пункт 102.5 ПКУ встановлюють тільки правило (норму) про повернення сум податків, що були надмірно (надлишково) сплачені до бюджету чи відшкодовані з бюджету відповідно до законів (кодексу), і встановлюють граничні строки для подання заяви про повернення надміру сплачених податків, тобто переплати податків.

Сума ПДВ, що враховується в залишку від’ємного значення бюджетного відшкодування (рядок 24 декларації) не є сумою надмірно сплачених до бюджету грошових зобов’язань і не є сумою відшкодування таких грошових зобов’язань, так як відшкодування цих сум із бюджету може бути здійснене тільки в майбутньому (в наступних податкових періодах) при виконанні певних умов.

Таким чином, жоден із наведених вище пунктів законодавчих актів не розповсюджує свою дію на порядок відшкодування ПДВ з бюджету, так як такий порядок регулювався до 01.01.2011 року Законом України «Про податок на додану вартість», а з 01.01.2011 року – розділом V ПКУ.

Цими документами не встановлено жодних обмежень по відшкодуванню ПДВ в залежності від строку (дати), коли було задеклароване збільшення суми податкового кредиту, яка в подальшому підлягала бюджетному відшкодуванню.
Навпаки, і в п. 7.7 Закону України «Про податок на додану вартість» і в статті 200 ПКУ встановлена норма, що залишок від’ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування звітного періоду, включається до складу до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду без будь-яких обмежень по строку.

У вказаних вище нормах немає жодного посилання на термін давності, тобто норми статті 15.3.1 Закону № 2181 та пункт 102.5 не регулюють порядок нарахування та відшкодування ПДВ.

По-третє. Існує відповідна судова практика, що підтверджує незаконність дій податкових органів щодо списання бюджетної заборгованості з ПДВ, що не відшкодована на протязі 1095 днів.

Зокрема, Вищий адміністративний суд України приймав наступні рішення:

а) Ухвалою від 25.02.2010 року по справі № К-9949/07 встановлено про неправомірність рішень податкового органу про списання бюджетного відшкодування з ПДВ, яке враховувалось більше 1095 днів, так як пункт 15.3.1 Закону № 2181(аналог п. 102.5 ПКУ) встановлює строк подачі заяви про повернення надмірно сплачених податків, але не надає права податковому органу списувати переплати по податках;

б) Ухвалою від 23.02.2010 року по справі № 16244/08 ВАСУ встановив, що підпунктом 15.3.1 Закону № 2181 (абсолютний аналог п. 102.5 ст. 102 ПКУ) встановлюється виключно порядок (можливість) повернення із бюджету надлишково сплачених грошових коштів, тобто «переплати», а суми, задекларовані платником податку до відшкодування, однозначно не підпадають під визначення «переплата», тобто суми ПДВ, задекларовані і які враховуються як переплата в карточці особового рахунку, не можуть бути списані в результаті закінчення терміну давності, а підлягають відшкодуванню при умові підтвердження їх матеріалами документальних перевірок.

Є ще аналогічні рішення ВАСУ від 27.04.2010р. (справа № К-22153/08) та від 17.11.2010р. (справа № К-15027/1).

Враховуючи, що законодавчі норми, які регулюють вказане питання, тобто п. 15.3.1 Закону № 2181 та п. 102.5 ПКУ абсолютно тотожні, то і судові рішення ВАСУ, прийняті до моменту введення ПКУ, повністю можуть бути застосовані і в період дії Податкового кодексу України.

Аудитор __________________так и чем дело закончилось?
Аватар пользователя
Мишка
 
Сообщений: 220
Зарегистрирован: 30 дек 2011, 16:31
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 16 раз.

UNREAD_POST налоговик » 07 сен 2012, 10:50

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
"28" серпня 2012 р. м. Київ К/9991/47236/12

...
відображення позивачем у рядку 24 податкової декларації з податку на додану вартість за травень 2011 року залишку від'ємного значення після бюджетного відшкодування, яке включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, ще не означає прийняття платником податку рішення про реалізацію свого права на отримання бюджетного відшкодування.

Враховуючи наведене, суди першої та апеляційної інстанції дійшли правильного висновку, що застосування до вказаних правовідносин норм п. 102.5. ст. 102 Податкового кодексу України є безпідставним, а зменшення позивачу від'ємного значення податку на додану вартість на суму 91 772, 00 грн., що виникло у серпні 2007 року, через пропущення строків давності - неправомірним.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2640 раз.

UNREAD_POST Elena_Elena » 22 авг 2013, 14:13

Проводят выездную внеплановую док проверку по вопросу занижения бюджетного відшкодування п 78.1.8( 24 строка заполнена в декларации). На основании ст 20, 85.2 просят все все документы, но смущает оборотки по всем счетам, даже по тем, которые не относятся к сути проверки: 10,13,15,20,22....79. Просят провести инвентаризацию. Подскажите нормы закона на которые стоит опираться дабы отказать проверяющим в ненужных для них документах, спасибо
Elena_Elena
 
Сообщений: 3
Зарегистрирован: 22 авг 2013, 13:52
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST bykashka » 22 авг 2013, 14:36

Насчет обороток по счетам 10,13,15,20,22 я попробую задать вопросы, которыми будут аргументировать свою позицию налоговики.
А вдруг вы в отчетном периоде продавали ОС и не начислили обязательства?
А вдруг вы списывали какие то запасы, по которым ранее возпользовались НК, и не начислили НО?
Так что я думаю, что тяжело тут отказать. По крайней мене по этим счетам.
Аватар пользователя
bykashka
 
Сообщений: 167
Зарегистрирован: 24 фев 2011, 23:53
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 19 раз.

UNREAD_POST VOA » 22 авг 2013, 16:42

Уважаемая Elena_Elena!
Будьте сдержаннее. Если Вам сразу не ответили - значит, думают или не хотят отвечать. И за 5 минут постить свой вопрос 3 раза - не поможет ни думать, ни стимулировать желание дать ответ.
Обратите внимание на ст.20 и подп.20.1.5 с прямой отсылкой на ст.94. И прочтите пункт 85.4 и 85.8.
Сам же п.78.1.8 говорит о проверке только задекларированного возмещения, а не всего на свете (второй абзац). Хотя у Вас вообще всё так загадочно - занижение бюджетного возмещения. Это вроде как Вы себя наказываете сами, а налоговики пытаются Вам помочь и увеличить возмещение? Или просто при помощи такой формулировки хотят пользоваться нормами ст.85.4.
Если требование на предоставление оформлено письменно, то дайте анализ счёта - и печатать мало, и понять не очень много можно, и вроде как не отказались совсем. Если устно - можете также устно всем предложить прогулку в сад.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5452
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1859 раз.
Поблагодарили: 2151 раз.

UNREAD_POST godpray » 04 дек 2013, 10:58

Скарга на снятие отрицательного отстатка сформированногов периоде-2010 год Категорично НЕ погоджуємось з податковим повідомленням-рішенням від13.11.2013р. № про зняття суми від’ємного значення
ПДВ сформованого за липень 2010р у розмірі 451 грн., який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду по податковій декларації з податку на додану вартість за серпень2013р.

В результаті камеральної перевірки ДПІ у Малиновському районі м. Одеси зроблено висновок про те, що від'ємне значення в розмірі 451 грн. фактично не сплачено постачальникам товарів у попередніх податкових періодах з терміном виникнення в липні 2010 р., що звинувачує нас у порушені ст. 247 Цивільного кодексу України трірічного строку позовної давнини. Такий висновок порушує викладені у листі ДПС Украины от 06.04.2013 №10155/7/15-3417-03 вказівки «…. Висновок щодо наявності чи відсутності у платника податку неоплачених товарів/послуг, які мають статус безоплатно отриманих, може бути зроблений виключно під час проведення документальної, а не камеральної перевірки такого платника податків»

451,00 грн була задекларована у ліпні 2010 року , в умовах дії Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами » від 21.12.2000 . № 2181 , далі - Закон № 2181. У цьому законі діяла стаття 15.3.1 , яка за змістом абсолютно ( дослівно) аналогічна пункту 102.5 статті 102 ПКУ.
Таким чином , стаття 15.3.1 Закону № 2181 та пункт 102.5 ПКУ встановлюють тільки правило ( норму ) про повернення сум податків , були надмірно ( зайво ) сплачених до бюджету або відшкодовані з бюджету відповідно до законів ( кодексу) , і встановлюють граничні терміни для подання заяви про повернення надміру сплачених податків , тобто переплати налогов. Сумма ПДВ , враховується в залишку від'ємного значення бюджетного відшкодування (рядок 24 декларації ) не є сумою зайво сплачених до бюджету грошових зобов'язань і не є сумою відшкодування таких грошових зобов'язань , оскільки відшкодування цих сум з бюджету може бути здійснено тільки в майбутньому ( в наступних податкових періодах ) при виконанні певних умов..
Відповідно до п. 102.5 ст. 102 Податкового кодексу України заяви про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або про їх відшкодування у випадках, передбачених цим Кодексом, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування.

Отже зазначені норми закону дають право платнику податку подати заяву тільки у разі виникнення права на бюджетне відшкодування або переплати , а не за наявності лише залишку від'ємного значення.

Для виникнення права на бюджетне відшкодування у сумі 451 грн., що утворилась в 2010 році платником податку повинна була бути сплачено така сума на користь інших осіб у наступних податкових періодах. Що і було здійснено у лютому 2011 році.

Крім того Кодекс прямо визначає порядок використання наявного від'ємного значення , а саме залишок включається до складу податкового кредиту наступного періоду . При цьому розділ V « Про податок на додану вартість » Податкового кодексу України не містить обмежень за часом на використання від від'ємного значення , а навпаки визначає спосіб його подальшого використання платником податків у подальшій господарській діяльності .
Податковий кодекс України та Наказ ДПАУ від 25.01.2011 , № 41 " Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість" взагалі не містить підстав для списання існуючого податкового кредиту та залишку від'ємного значення .
Виходячи з наведенного , порядок відшкодування ПДВ з бюджету регулювався до 01.01.2011 року Законом України «Про податок на додану вартість» , з 01.01.2011 року - розділом V ПКУ. Цими документами не встановлено жодних обмежень щодо відшкодування ПДВ залежно від терміну ( дати) , коли було задекларовано збільшення суми податкового кредиту , надалі підлягала бюджетному відшкодуванню . Навпаки , і в п. 7.7 Закону України «Про податок на додану вартість» та в статті 200 ПКУ встановлено норму , залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування звітного періоду , включається до складу сум , що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду без будь -яких обмежень по терміну .
У зазначених вище нормах немає жодного посилання на термін давності , тобто норми статті 15.3.1 Закону № 2181 та пункт 102.5 не регулюють порядок нарахування і відшкодування ПДВ.
Обмеження встановлене п.102.5 ПКУ щодо того, що бюджетне відшкодування може бути заявлено протягом 1095 днів з моменту виникнення права на його отримання , тобто строк починає відраховуватися з мента отримання права на бюджетне відшкодування.
А саме з дня оплати , тобто з лютого 2011 року, коли було оплачено за отримані послуги.
Данній факт підтверджувався роз'ясненнями податкових органів ( лист ДПАУ від 12.01.2012 № 808/7/15-3417-16 та від 06.04.2012 р. № 10155/7/15-3417-03 )
Законодавчо термін для відображення в обліку бюджетного відшкодування , заявленого у зменшення ПДВ- зобов'язань майбутніх звітних періодів (рядок 23.2 декларації) , не встановлено. Таким чином , платник має право враховувати дану суму в перебігу будь-якої тривалості часу , в том числі понад 1095 днів.
Також, бюджетне відшкодування , сформоване в докодексний період , підтверджується : листом ДПАУ від 30.12.2005 р № 26335/7/16-1217 , і постановою ВСУ від 06.02.2012 р.
Також ТОВ СНВП „Спрінг елемент” не порушувало пп. «а» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України «заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давности, є безнадійною заборгованістю», та ст. 256, 257 Цивільного кодексу України, так як придбаний товар/ послуги за липень2010р, увесь був сплачений ще у 2010 році, а остання забаргованність за отримані послуги/товар у лютому2011 році.. Цей факт підтверджується платіжними дорученнями, банківськими випісками.

Нормами ст. 200 розділ V Податкового кодексу України не передбачена обов'язковість вибору щодо проведення або непроведення відшкодування ПДВ платником податку , має право на таке відшкодування. При цьому , згідно з пп. "А" п. 200.14 ст. 200 розділ V Податкового кодексу України , якщо за результатами камеральної чи документальної позапланової виїзної перевірки орган ДПС виявляє невідповідність суми бюджетного відшкодування сумі , заявленій у податковій декларації , то такий орган у разі заниження заявленої платником податку суми бюджетного відшкодування щодо суми , визначеної контролюючим органом за результатами перевірок , надсилає платнику податків податкове повідомлення , в якому зазначаються сума такого заниження та підстави для її вирахування . У цьому випадку вважається , що платник податку добровільно відмовляється від отримання такої суми заниження як бюджетного відшкодування. Податковий орган направляє платнику податка податкове повідомлення рішення «В2» та враховує її згідно з п. 200.6 цієї статті у зменшення податкових зобов'язань з цього податку в наступних податкових періодах ( пп. «а» п.200.14 ст.200 ПКУ із зарахуванням на лицьову картку платника податків заниженої суми бюджетного відшкодування, а НЕ повністю списує податковий кредит та залишок від’ємного значення позбавляючи тим самим права на використання сформованого і накопиченого податкового кредиту.

Рішення яке визначено в акті камеральної перевірки та відповіді на заперечення ,де регламентує що згідно п.102.5 ст.102 ПКУ сума у розмірі 451,00 грн не може відображатися в рядку 24 декларації за серпень 2013 р. і не підлягає зарахуванню платником у зменшення

податкових зобов'язань в податкових деклараціях в наступних податкових періодах та не може бути заявлена платником на бюджетне відшкодування суперечить діючому законодавству.
что можно еще добавить и что неправильно .
godpray
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 14:01
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST Akchiram » 04 дек 2013, 15:59

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, куда списывать суммы по неполученным налоговым накладным (неполученный налоговый кредит), которые были выписаны более чем 365 дней назад, если на затраты их относить нельзя...???
Akchiram
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 15:46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST godpray » 04 дек 2013, 22:37

списываете за счет прибыли
godpray
 
Сообщений: 6
Зарегистрирован: 25 мар 2013, 14:01
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пред.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НДС

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Blumental, Gb, MR, Ya