Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Как взыскать зарплату (образец иска)

Путеводитель по разделу. Наличка, РРО, труд, лицензирование, подотрасли хозяйственного права (земля, цены, ЦБ, хозобщества...)

Модератор: Ol_ua

UNREAD_POST налоговик » 14 авг 2015, 13:40

Додаток до листа ФПУ від 12.08.2015 №06/01-26/1025
Інформація
про порядок стягнення
заборгованості із заробітної плати

Згідно зі статтею 115 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП України) заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.
Отже, у разі виникнення затримки виплати заробітної плати працівник має право звертатися до суду за захистом своїх прав з позовною заявою (Зразок № 1).
Відповідно до частини першої статті 16 Цивільного кодексу України, статті З Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) кожна особа має право звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Трудові спори підлягають безпосередньому розглядові в районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судах (статті 231, 232 КЗпП України).
За загальними правилами підсудності, визначеними у статті 109 ЦПК України, позови до фізичної особи пред'являються до суду за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її перебування. Позови до юридичних осіб пред'являються до суду за їхнім місцезнаходженням.
Водночас, статтею ПО ЦПК України передбачена можливість пред'явлення позовів, що виникають з трудових відносин також і за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача.
Таким чином, при зверненні працівника до суду для вирішення трудового спору, він має право обрати суд, у якому розглядатиметься справа, з урахуванням правил, наведених вище.
При зверненні до суду з позовами про стягнення заборгованості із заробітної плати позивачі звільняються від сплати судового збору (стаття 5 Закону України «Про судовий збір»).
Відповідно до частини першої статті 47 КЗпП України власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум (стаття 116 КЗпП України).
У разі, якщо працівника було звільнено, а повного розрахунку з ним не проведено, виникає необхідність у захисті своїх трудових прав у суді (Зразок №2).
Також працівник має право на отримання середнього заробітку за час затримки розрахунку (стаття 117 КЗпП України).
Нагадаємо, що у разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком (частина друга статті 233 КЗпП України).

Зразок № 1:
Позовної заяви про стягнення заборгованості із заробітної плати

Печерський районний суд м. Києва
Позивач:Власенко Оксана Артемівна,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 3098903732
місце проживання: вул. А.Іванова, 6, кв. 100
м. Київ 02410
засоби зв'язку: тел. (044) 412-22-22
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря»
місцезнаходження: вул. Героїв Дніпра, 30
м. Київ, 44400
Ідентифікаційний код юридичної особи: 67898739
засоби зв'язку: тел. (044) 400-00-00
Ціна позову: грн.
Позовна заява про стягнення заборгованості із заробітної плати
28.08.2012 р. мене прийняли на роботу на посаду касира у Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря», де я і працюю до цього часу.
Починаючи з 01.10.2014 р. по 01.12.2014 р. Відповідач не виплачує мені заробітну плату, посилаючись на відсутність коштів.
Всього станом на 01.12.2014 р. Відповідач заборгував мені грн., але
виплатити їх внаслідок відсутності грошових коштів відмовився.
Вважаю такі дії відповідача незаконними, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
Згідно з пунктом першим частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.
На підставі викладеного, відповідно до статті 21, частини першої статті 115, частини другої статті 233 КЗпП України, частини сьомої статті 43 Конституції України, керуючись частиною першою статті 3, частиною першою статті 15 ЦПК України,
прошу:
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря» на мою користь нараховану, але не виплачену мені заробітну плату за період з 01.10.2014 року по
01.12.2014 р. у розмірі грн.
Додатки:
1. Копія наказу про прийняття на роботу.
2. Копія трудової книжки
3. Витяг з колективного договору (розділ оплата праці)
4. Розрахунок заборгованості (за необхідності)
5. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.
05.01.2015 р. Власенко О.А.

Зразок №2:

Позовної заяви
про стягнення заборгованості
із заробітної плати
та середнього заробітку за час
затримки розрахунку
Печерський районний суд м. Києва
Позивач:Власенко Оксана Артемівна,
реєстраційний номер облікової картки платника
податків: 3098903732
місце проживання: вул. А.Іванова, 6, кв. 100
м.Київ 02410
засоби зв'язку: тел. (044) 412-22-22
Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря»
місцезнаходження: вул. Героїв Дніпра, 30
м. Київ, 44400
Ідентифікаційний код юридичної особи: 67898739"
засоби зв'язку: тел. (044) 400-00-00
Ціна позову: грн.
Позовна заява
про стягнення заборгованості із заробітної плати і середнього заробітку за час затримки
розрахунку

28.05.2013 р. мене прийняли на роботу на посаду продавця у Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря».
01.12.2013 р. я звільнився з роботи за власним бажанням, на підставі статті 38 КЗпП України.
В день звільнення з роботи мені не виплачено заробітну плату за період з
01.11.2014 р. по 01.12 2014 р. в сумі грн., внаслідок відсутності грошових
коштів.
Вважаю такі дії відповідача незаконними, оскільки відповідно до частини першої статті 116 КЗпП України При звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, провадиться в день звільнення. Якщо працівник в день увільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
В разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116 КЗпП України, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація згідно з частиною першою статті 117 КЗпП України повинні виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
На день пред'явлення позову до суду сума середнього заробітку, який відповідач
зобов'язаний сплатити на мою користь за час затримки розрахунку складає грн.
Свої позовні вимоги у зазначеній частині я збільшу на день розгляду справи в суді.
Зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.
Згідно з пунктом першим частини першої статті 5 Закону України «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються позивачі - за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.
На підставі викладеного та відповідно до частини першої статті 47, частини першої статті 116, частини першої статті 117, частини першої статті 232 КЗпП України, частини другої статті 124 Конституції України, керуючись пунктом 2 частини першої статті 367 ЦПК України ПРОШУ:
1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Зоря» на мою користь
нараховану, але не виплачену мені заробітну плату за період з 01.11.2014 р. по 01.12 2014
р. в сумі грн., а також середній заробіток за період затримки розрахунку за
період з 02.12.2014 р по 01.03.2015 р. у розмірі грн.
2. Допустити негайне виконання рішення суду в частині стягнення заробітної
плати, але не більше ніж за один місяць.
Додатки:
1. Копія наказу про прийом на роботу.
2. Копія наказу про звільнення з роботи.
3. Довідка про нараховану, але не виплачену зарплату.
4. Довідка про середню заробітну плату.
5. Розрахунок середнього заробітку за час затримки остаточного розрахунку
6. Копія позовної заяви з додатками для відповідача.
17.03.2015 р. ' Власенко О.А.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2645 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 14 авг 2015, 14:18

У першому випадку треба подавати не позовну заяву, а заяву про видачу судового наказу (розділ 2 ЦПКУ).
Подача позову без подачі заяви на наказ буде підставою для відмови у прийнятті позовної заяви.
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
налоговик
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.

UNREAD_POST налоговик » 14 авг 2015, 14:38

Marlboro писал(а):У першому випадку треба подавати не позовну заяву, а заяву про видачу судового наказу (розділ 2 ЦПКУ).
Подача позову без подачі заяви на наказ буде підставою для відмови у прийнятті позовної заяви.


Спасибо за замечание. Мощные у нас профсоюзы.


Стаття 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

1. Судовий наказ може бути видано, у разі якщо:

1) заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5778
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2645 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 14 авг 2015, 18:23

На всякий випадок тоді закину текст, який колись сам для себе складав. Може комусь знадобиться.

Скрытый текст: показать
До Київського районного суду м. Полтави
36034 м. Полтава, пров. Хорольський, 6

Позивач: *****, ДРФО ****, проживаю за адресою: Полтавська обл., *****
Мобільний телефон: ****
Електронна пошта: ****

Відповідач: *****, код ЄДРПОУ ****;
Юрид. Адреса****.
Фактичне місцезнаходження (додаткова адреса для зв’язку): ****. Представник за законом – директор ****, телефон****

Ціна позову: **** грн.

Позовна заява
про стягнення заробітної плати, середнього заробітку за час затримки виплати заробітної плати при звільненні, компенсації за моральну шкоду


Я, **** (код ДРФО ****), працював на підприємстві **** (код ЄДРПОУ ****) на різних посадах з **** по ****, що підтверджується копіями трудової книжки, наказів і відповіді органів доходів і зборів, які додаються (додатки 1, 3, 4 ,5 ,6, 8).

1. На день мого звільнення відповідачем на мою користь нарахована, але не в повному обсязі виплачена заробітна плата за період часу ****. Так, мій посадовий оклад протягом 2013-2014 років було встановлено на рівні *** грн, а з **** - на рівні *** грн. (що підтверджується копіями штатного розкладу і наказів, які додаються). В жовтні 23 робочих дні, а відпрацював я 22 дні – отже, нарахована заробітна плата за цей місяць склала *** грн. (****). Також, в день звільнення мені не виплачена компенсація за невикористані дні відпусток за 58 днів, нарахована сума якої склала **** грн.
Загалом, нарахована сума за **** склала **** грн.
Так, фактично частину цих коштів я отримав зі значною затримкою. Першу частину, яка склала *** грн., я отримав *** і другу частину *** грн. я отримав ***. При чому, відповідач ще й залишився винен *** грн. Невиплата цієї частини є незаконною.

2. Окрім вищевказаного, в наявному спорі є підстави для стягнення з відповідача на мою користь середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок при звільненні з *** (дня наступного, за днем, коли я мав отримати належні кошти) по день повного розрахунку зі мною.
Згідно роз’яснень, які містяться в пункті 20 Постанови пленуму Верховного суду України «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» (постанова від 24.12.1999 № 13) - суд на підставі ст.117 КЗпП стягує на користь працівника середній заробіток за весь період затримки розрахунку, а при непроведенні його до розгляду справи - по день постановлення рішення, якщо роботодавець не доведе відсутності в цьому своєї вини. Сама по собі відсутність коштів у роботодавця не виключає його відповідальності.

Згідно статті 360-7 ЦПК України, рішення Верховного Суду України є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для всіх судів України.

Верховний Суд України 3 липня 2013 року ухвалив постанову у справі № 6-64цс13, предметом якої був спір про стягнення заборгованості із заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні. При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив правовий висновок, відповідно до якого аналіз норм КЗпП України дає підстави для висновку про те, що відсутність фінансово-господарської діяльності або коштів у роботодавця не виключає його вини в невиплаті належних звільненому працівникові коштів та не звільняє роботодавця від відповідальності, передбаченої ст. 117 КЗпП України. Нетривалий час роботи працівника на підприємстві й незначна частка заборгованості підприємства перед працівником у виплаті заробітної плати також не є підставою для звільнення роботодавця від зазначеної відповідальності.

Згідно з матеріалами справи (розрахунку, який додається), моя середньоденна заробітна плата, розрахована на підставі положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. постановою КМУ від 8 лютого 1995 року № 100, складає *** грн. В зв’язку з тим, що фактично відповідач так і не розрахувався зі мною, є підстави для стягнення середнього заробітку по дату повного розрахунку, за період починаючи з 31 жовтня включно.

3. Разом з цим, згідно статті 237-1 КЗпП України, роботодавець зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду працівнику у разі, якщо порушення його законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Згідно рішення Конституційного Суду України від 22.02.2012 № 4-рп/2012 - спір про відшкодування звільненому працівнику моральної шкоди, завданої затримкою розрахунку при звільненні, є трудовим спором. Звільнений працівник, якому з вини власника або уповноваженого ним органу несвоєчасно виплатили належні при звільненні суми, має право вимагати відшкодування завданої при цьому моральної шкоди.

Напишите обгрунтування моральних страждань ;))

В зв’язку з ускладненням в моєму житті, яке склалось з вини недотриманням роботодавцем законодавства про оплату праці, враховуючи розмір заборгованості відповідача, затримки по виплаті компенсації відпускних, шкодою, яка нанесена мені внаслідок порушення ним законодавства про оплату праці, що, зокрема, стало підставою і для звільнення - вважаю за належне заявити вимогу про стягнення компенсації за завдану мені моральну шкоду, яку я оцінюю в розмірі *** грн., і яка буде пропорційною, співрозмірною та задовільною для мене сатисфакцією.

4. Відмову виплатити мені усі вказані кошти представник відповідача (новий директор підприємства, яким є ***), при особистому спілкуванні, обґрунтовував, …..

Дії відповідача з невиплати на мою користь вищевказаних сум є незаконними, так як згідно з вимогами ч. 1 ст. 47 та ч. 1 ст. 116 КЗпП України, виплата усіх сум, що належать працівнику від підприємства чи установи, проводиться у день звільнення. Оскільки звільнений я був **** року, і в цей день я був присутнім на роботі – відповідач мав провести всі розрахунки зі мною саме **** року.

Згідно із вимогами пп. 5, 8 ч. 2 ст. 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів може бути примусове виконання обов’язку в натурі, відшкодування збитків.

Відповідно до норм ЗУ «Про судовий збір», а саме п.1 ч.1 ст.5 - за подання позовів, що випливають із трудових правовідносин судовий збір не сплачується.

Згідно ч.2 ст.109 ЦПК України, позови до юридичних осіб подаються за місцем їх місцезнаходження, яким у даному спорі є Київський р-н м. Полтава. Відповідно до норм ч.2 ст.120 ЦПК України, копії заяви та документів для відповідача у трудових спорах не подаються.

Як вказано в ст.96 ЦПК України, вимоги про стягнення заробітної плати розглядаються в наказному провадженні. Однак, в зв’язку з тим, що мої позовні вимоги складаються не безпосередньо зі стягнення заробітної плати, а з компенсацій та інших виплат (в т.ч. які не відносяться до заробітної плати), а також наявності спору про право у конфлікті з роботодавцем, - вважаю, що спір має бути розглянутий в порядку загального позовного провадження.

На підставі викладеного, керуючись положеннями КЗпП України та ЦПК України, -


Прошу (позовні вимоги):
1. Стягнути з **** на мою користь *** грн
2. Стягнути з *** на мою користь середній заробіток за затримку виплати заробітної плати при звільненні починаючи з **** року (включно) по дату винесення судового рішення з розрахунку *** грн. за кожен календарний день затримки.
3. Згідно п.2 ч.1 ст. 367 ЦПК України допустити негайне виконання рішення в частині стягнення суми в розмірі *** (в розмірі середньої зарплати).

Додатки:
1) копія трудової книжки;


З повагою до суду, Заява підписана ____________ (дата, підпис)


П.С. якщо в деяких місцях текст здається непослідовним - це тому-що я звідти видалив опис деяких своїх обставин. Думаю нужденні зможуть компенсувати це власноруч )
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
налоговик
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1244 раз.


  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в РАЗНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Gb, Ya