Рекламу показываем только НЕзарегистрированным пользователям. Войдите или зарегистрируйтесь на Бухфоруме
    .

Тарифы электроэнергия (вау!)

новости законодательства для бухгалтера и предпринимателя, события, акции

Модераторы: Чихуа, vins

Правила форума
Раздел: НОВОСТИ
1. Размещая новости, желательно (но не обязательно) снабжать их собственными комментариями.
2. Новости должны корреспондировать с тематикой форума.

UNREAD_POST налоговик » 17 сен 2015, 10:27

Признать Постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг № 220 от 26.02.2015 года «Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению» незаконным и недействительным с момента ее принятия

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

08 вересня 2015 року № 826/6876/15

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Кротюка О.В., розглянувши у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовом ОСОБА_1 до 3-тя особа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ОСОБА_2про визнання протиправною та скасування постанови від 26.02.2015 №220

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся ОСОБА_1 з позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Позивач просить суд:

- Визнати такою, що не відповідає нормативному акту вищої юридичної сили (і нечинною з моменту прийняття) постанову НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню".

- Визнати незаконною і нечинною з моменту прийняття постанову НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню".

- Задовольнити позовні вимоги частково.

- У разі задоволення позову - зобов'язати КМУ негайно (не пізніше ніж за 15 днів) після набрання постановою у справі законної сили опублікувати в газеті резолютивну частину постанови.

Відповідач заперечив проти позовних вимог, з підстав, викладених у письмовому запереченні, долученому до матеріалів справи.

Протокольною ухвалою від 05.08.2015 року судом залучено на боці позивача без самостійних вимог третю особу ОСОБА_2, представник якої позов підтримав.

В порядку ч.4 ст.122 КАС України судом ухвалено про розгляд справи в порядку письмового провадження.

Розглянувши подані позивачем та відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

встановив:

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) було прийнято постанову від 26.02.2015 року № 220 про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню (далі - Постанова).

Позивач вважає Постанову незаконною та просить суд позов задовольнити, оскільки повноважень у відповідача на прийняття оскаржуваного рішення не було. Окрім того, було допущено інші порушення які позивач заважає другорядними, а саме не враховано п.7 ч.1. ст..30 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», оскаржуваний акт підписано неналежною особою.

Стаття 161 КАС України встановлює, що під час прийняття постанови суд вирішує, зокрема:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

У відповідності до положень частини 1 статті 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно положень статті 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

У відповідності до положень статті 11 Закону України "Про природні монополії" (№ 1682-III від 20.04.2000, далі - Закон № 1682) національні комісії регулювання природних монополій (далі - комісії) є державними колегіальними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України. Комісії підпорядковуються Президенту України, підзвітні Верховній Раді України. Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до цього Закону (ч.1. ст.. 4 Закону № 1682 ).

Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про транспорт", "Про трубопровідний транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання", інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій (стаття 3 Закону № 1682).

Як вбачається з частини 2 статті 12 Закону "Про електроенергетику" №575/97-ВР від 16.10.1997 в редакції станом на 26.02.2015 року саме Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до покладених на неї завдань встановлює ціни (тарифи) на електричну енергію, що відпускається населенню для побутових потреб, у тому числі диференційовані за обсягами спожитої електричної енергії та/або за групами споживачів.

Як встановлено судом з відомостей загальнодоступної електронної версії Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ(НКРЕ) (Ідентифікаційний код юридичної особи 38022261) є такою що віднесена до категорії органу державної влади, створена на підставі указу Президента України №1059/2011 від 23.11.2011, з 03.09.2014 знаходиться в стані в стані припинення.

Окрім того, встановлено також, що НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (Ідентифікаційний код юридичної особи 39369133) віднесено до категорії органи державної влади, створена на підставі указу Президента України №694/2014 від 27.08.2014.

Згідно Указу Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" № 694/2014 від 27.08.2014 встановлено утворити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому будь-які положення щодо правонаступництва в указі відсутні.

У відповідності до положень ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно частини 4 ст.9 КАС України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Враховуючи вищенаведене в сукупності, суд з огляду на редакцію частини 2 статті 12 Закону "Про електроенергетику" та дату прийняття Постанови, дійшов висновку про її незаконність, оскільки станом на дату прийняття Постанови виключні повноваження щодо встановлення тарифів на електроенергію були лише у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

При цьому такі повноваження були надані Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг лише Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" № 514-VIII від 04.06.2015, який набув юридичної сили 16.07.2015.

Також суд відзначить, що владні повноваження надані суб'єкту саме законом, можуть бути змінені в бік зменшення або можуть бути надані іншій особі лише законом, а не підзаконним нормативно-правовим актом.

Відтак оскаржувана постанова прийнята з перевищенням владних повноважень, встановлених законом, а саме: ч.2 ст. 12, "Про електроенергетику" №575/97-ВР від 16.10.1997, статті 3 Закону № 1682.

З огляду на вказане, позов підлягає задоволенню частково, оскільки заявлені позивачем два способи захисту порушеного права не можуть бути використані одночасно, а вимога щодо опублікування відомостей резолютивної частини рішення заявлена неналежній особі.

Оскільки вказане є достатнім для вирішення справи по суті, та враховуючи другорядний (згідно змісту заяви позивача) характер інших доводів, суд їх залишить поза увагою, оскільки останні, в даному випадку мають фактично не безпосередній, а додатковий характер.

Згідно частини 2 статті 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач, заперечуючи позов в силу положень частини 2 статті 71 КАС України не спростував покликання позивача і не довів відповідність оскаржуваних рішень вимогам ч.3. ст..2 КАС України.

Позивач в силу положень ч.1 ст.71 КАС України довів суду належними доказами наявність обставин, що обґрунтовують його позовні вимоги.

Згідно підпункту 10.2. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду "Про судове рішення в адміністративній справі" № 7 від 20.05.2013, ухваливши рішення про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його з цих підстав нечинним, суд у порядку, визначеному частиною одинадцятою статті 171 КАС України, повинен зобов'язати орган, який видав оскаржуваний акт, невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду у виданні, в якому такий акт було офіційно оприлюднено, після набрання рішенням законної сили.

Інші доводи і заперечення сторін не спростовують встановленого вище судом.

Керуючись ст.. 9, 71, 159, 163, 171 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати Постанову Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 220 від 26.02.2015 року «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» незаконною та нечинною з моменту її прийняття.

Зобов'язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг здійснити невідкладне (від дня набрання цією постановою законної сили) опублікування резолютивної частини цього судового рішення у виданні, в якому було офіційно оприлюднене оскаржуване рішення.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Постанова набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги в порядку і строки, встановлені ст..186 КАС України.

Суддя О.В. Кротюк
Последний раз редактировалось налоговик 17 сен 2015, 10:39, всего редактировалось 1 раз.

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
Marlboro
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST налоговик » 17 сен 2015, 10:35

Интересно, что в постанове такое

...

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

26.02.2015
N 220

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити:

1) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 квітня 2015 року по 31 серпня 2015 року включно, що додаються;

2) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно, що додаються;

3) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно, що додаються;

4) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно, що додаються;

5) Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, з 01 березня 2017 року, що додаються.


Поэтому по сей день должны применяться тарифы из

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ


ПОСТАНОВА

23.04.2012
N 497:)

Скрытый текст: показать
Тарифи на електроенергію, що відпускається населенню

Категорії споживачів
Тарифи на електроенергію, в копійках за 1 кВт·год
 
Без ПДВ
ПДВ
З ПДВ
1. Електроенергія, що відпускається:
 
 
 
1.1. Населенню:
 
 
 
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
25,7
5,14
30,84
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
34,95
6,99
41,94
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць
111,7
22,34
134,04
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії
25,7
5,14
30,84
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості:
 
 
 
за обсяг, спожитий до 150 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
23,75
4,75
28,5
за обсяг, спожитий понад 150 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
32,3
6,46
38,76
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць
111,7
22,34
134,04
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії
23,75
4,75
28,5
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості):
 
 
 
за обсяг, спожитий до 250 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
19,75
3,95
23,7
за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
26,85
5,37
32,22
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць
111,7
22,34
134,04
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії
19,75
3,95
23,7
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості):
 
 
 
1.4.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно):
 
 
 
за обсяг, спожитий до 250 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
19,75
3,95
23,7
за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
26,85
5,37
32,22
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць
111,7
22,34
134,04
1.4.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
 
 
 
за обсяг, спожитий до 5000 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
19,75
3,95
23,7
за обсяг, спожитий понад 5000 кВт·год електроенергії на місяць
79,8
15,96
95,76
1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії
19,75
3,95
23,7
1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання:
 
 
 
1.5.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно):
 
 
 
за обсяг, спожитий до 250 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
19,75
3,95
23,7
за обсяг, спожитий понад 250 кВт·год до 800 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
26,85
5,37
32,22
за обсяг, спожитий понад 800 кВт·год електроенергії на місяць
111,7
22,34
134,04
1.5.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
 
 
 
за обсяг, спожитий до 5000 кВт·год електроенергії на місяць (включно)
19,75
3,95
23,7
за обсяг, спожитий понад 5000 кВт·год електроенергії на місяць
79,8
15,96
95,76
1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії
19,75
3,95
23,7
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків
34,95
6,99
41,94
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи")
25,7
5,14
30,84
1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи") у сільській місцевості
23,75
4,75
28,5
1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи і проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків
26,85
5,37
32,22
1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення "населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи"), що розташовані в будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості)
19,75
3,95
23,7
2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення
34,95
6,99
41,94

Примітка. Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 34,95 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, відпускається за тарифом 32,3 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається за тарифом 34,95 коп. за 1 кВт·год (без ПДВ).

 

Начальник управління цінової
політики в електроенергетиці
Р. Кайдаш

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
lutishka
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST lutishka » 17 сен 2015, 10:52

Я так поняла, что теперь облэнерго должны сделать перерасчет, начиная с апреля 2015г.? :roll:
Аватар пользователя
lutishka
 
Сообщений: 2351
Зарегистрирован: 24 ноя 2012, 11:47
Благодарил (а): 1002 раз.
Поблагодарили: 1080 раз.

UNREAD_POST налоговик » 17 сен 2015, 11:20

lutishka писал(а):Я так поняла, что теперь облэнерго должны сделать перерасчет, начиная с апреля 2015г.? :roll:


Я понял так же. Если решение суда не отменят.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST налоговик » 12 ноя 2015, 12:09

Еще один вау. По газу

Признать Постановление НКРЭКУ 583 от 03.03.2015 года «Об установлении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения» незаконной и недействительной с момента ее принятия.

Обязать НКРЭКУ осуществить безотлагательное (со дня вступления настоящего постановления в законную силу) опубликование резолютивной части этого судебного решения в издании, в котором было официально обнародовано обжалуемое решение.


ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

03 листопада 2015 року (в порядку письмового провадження) № 826/9907/15

за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 до треті особи: Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Президент України Кабінет Міністрів України ОСОБА_4 Міністерство юстиції України Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україна" ОСОБА_7 про визнання незаконною та скасування постанови Суддя: Кротюк О.В.

Обставини справи:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернувся ОСОБА_1 з позовом до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) про визнання постанови № 583 від 03.03.2015 року «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» незаконної та скасування; визнання відсутнєю компетенції у НКРЕКП та ОСОБА_6, призначеного на підставі Указу Президента України № 969/2014 від 30.12.2014.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 08 липня 2015 року було об'єднано до спільного розгляду і вирішення адміністративні справи № 826/9909/15 (позивач ОСОБА_2.), 826/9912/15 (за позовом ОСОБА_3.), присвоєно об'єднаним справам загальний номер 826/9907/15.

Судом залучено третіх осіб: Президента України (свого відношення до позову не висловив, подав клопотання про розгляд справи за його відсутності), Кабінет Міністрів України (проти позову заперечував), Міністерство юстиції України (проти позову заперечувало), НАК «Нафтогаз України» (проти позову заперечувало), ОСОБА_4, ОСОБА_7 в особі представника (позов підтримували).

Відповідач заперечив проти позовних вимог, з підстав, викладених у письмовому запереченні, долученому до матеріалів справи.

В порядку ч.6 ст. 128 КАС України судом ухвалено про розгляд справи в письмовому провадженні.

Розглянувши подані позивачем та відповідачем документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

встановив:

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг було прийнято постанову № 583 від 03.03.2015 року «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» (далі - Постанова).

Позивачі просять суд визнати незаконною та скасувати Постанову, оскільки повноваження на її прийняття у відповідача були відсутні, що порушує їх права та інтереси як споживачів, зокрема, не виконувати незаконні рішення.

Стаття 161 КАС України встановлює, що під час прийняття постанови суд вирішує, зокрема:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

У відповідності до положень частини 1 статті 69 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Згідно положень статті 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з такого.

У відповідності до положень статті 11 Закону України "Про природні монополії" (№ 1682-III від 20.04.2000, далі - Закон № 1682, в редакції чинній на час прийняття оскаржуваної Постанови) Національні комісії регулювання природних монополій (далі - комісії) є державними колегіальними органами, які утворюються та ліквідуються Президентом України. Комісії підпорядковуються Президенту України, підзвітні Верховній Раді України. Комісії діють на підставі положень, що затверджуються Президентом України.

Державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у сферах, визначених у статті 5 цього Закону, здійснюється національними комісіями регулювання природних монополій, які утворюються і функціонують відповідно до цього Закону (ч.1. ст.. 4 Закону № 1682 ).

Законодавство України про природні монополії складається з цього Закону, Повітряного кодексу України, Кодексу торговельного мореплавства України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про транспорт", "Про трубопровідний транспорт", "Про залізничний транспорт", "Про електроенергетику", "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання", інших законів України, що встановлюють особливості здійснення підприємницької діяльності у сферах природних монополій (стаття 3 Закону № 1682).

У відповідності до положень ч.4 ст. 5 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги" (№ 1875-IV від 24.06.2004) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, формує в межах своєї компетенції державну політику щодо встановлення цін на електроенергію і природний газ, тарифів на їх транспортування та постачання підприємствам і організаціям, які виробляють та надають житлово-комунальні послуги населенню.

В той же час, згідно ч.1 ст. 4 ЗУ "Про засади функціонування ринку природного газу" (№2467-VI від 08.07.2010, в редакції станом на день прийняття Постанови) встановлено, що державне регулювання діяльності суб'єктів ринку природного газу, в тому числі суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, які діють на суміжних ринках, здійснюється Кабінетом Міністрів України, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.

Окрім того встановлено, що до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать, зокрема, затвердження порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення.

Такий порядок було встановлено рішенням (постановою) Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.03.2011 № N 466 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 27 травня 2011 р. за N 637/19375, станом на час прийняття оскаржуваної Постанови) згідно п.2.5. якого рішення щодо встановлення роздрібних цін приймається НКРЕ на відкритих засіданнях у порядку, визначеному Регламентом НКРЕ, шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх зацікавлених учасників відкритих засідань, які проводяться після розгляду та аналізу документів і матеріалів відповідними підрозділами НКРЕ.

Як встановлено судом з відомостей загальнодоступної електронної версії Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ(НКРЕ) (Ідентифікаційний код юридичної особи 38022261) є такою що віднесена до категорії органу державної влади, створена на підставі указу Президента України №1059/2011 від 23.11.2011, з 03.09.2014 знаходиться в стані в стані припинення.

Окрім того, встановлено також, що НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ (Ідентифікаційний код юридичної особи 39369133) віднесено до категорії органи державної влади, створена на підставі указу Президента України №694/2014 від 27.08.2014.

Згідно Указу Президента України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (№ 694/2014 від 27.08.2014) встановлено утворити Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. При цьому будь-які положення щодо правонаступництва вказаної особи в указі відсутні.

В силу положень ч.3 ст. 81 ЦКУ порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.

Закон № 1682, як і Конституція України, не передбачає умов та порядку правонаступництва відповідних національних комісій.

Вказане свідчить про обґрунтованість тверджень позивачів про неможливість особою, яка не є правонаступником попереднього органу, змінювати, скасовувати акти такого органу, який знаходиться в процесі ліквідації чи який ліквідовано. Це порушує зальні засади правових принципів, зокрема, юридичної визначеності.

У відповідності до положень ч.2 ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно частини 4 ст.9 КАС України у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону України, міжнародному договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або іншому правовому акту суд застосовує правовий акт, який має вищу юридичну силу.

Враховуючи вищенаведене в сукупності, суд з огляду на редакції Законів та підзаконних нормативно-правових актів та дату прийняття Постанови, дійшов висновку про її незаконність, оскільки станом на дату прийняття Постанови (03.03.2015р.) виключні повноваження щодо встановлення тарифів на електроенергію були лише у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ).

При цьому такі повноваження були надані Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг лише Законом "Про ринок природного газу" (329-VIII від 09.04.2015), який набув юридичної сили з 1 жовтня 2015 року.

Також суд відзначить, що владні повноваження надані суб'єкту саме законом, можуть бути змінені в бік зменшення або можуть бути надані іншій особі лише законом, а не підзаконним нормативно-правовим актом.

Відтак оскаржувана Постанова прийнята з перевищенням владних повноважень, встановлених законами, а саме: Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Закону України "Про житлово-комунальні послуги". За таких обставин, позовні вимоги в части ні визнання незаконною та скасування оскаржуваної постанови підлягають до задоволення з зазначенням судом коректного способу захисту порушених прав та інтересів.

Окрім того, суд погодиться з тим, що Постанова підписана не уповноваженою на це особою.

У відповідності до положень частини 2 ст.11 Закону № 1682 комісія як колегіальний орган утворюється у складі Голови комісії та шести членів комісії. Голова, члени комісії призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України шляхом видання відповідного указу. Комісія є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.

Голова комісії, зокрема: очолює систему комісії та керує її діяльністю; 2) скликає і проводить засідання комісії, вносить питання до розгляду на її засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення комісії, затверджує порядок денний засідання комісії; 3) здійснює в установленому порядку представницькі функції щодо діяльності комісії; 4) на посади та звільнення з посад членів комісії; 5) видає накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції; 6) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Повноваження Голови, члена комісії припиняються у разі його смерті, визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим. Не можуть бути підставами для звільнення Голови, члена комісії набуття повноважень новообраним Президентом України.

Після закінчення строку повноважень Голова або член комісії продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового відповідно Голови або члена комісії (ч.4 ст.11 Закону № 1682).

Отже зазначена норма закону не передбачає такої посадової особи як «Виконуючий обов'язки Голови» та відповідних його повноважень, а, відтак, повноваження на підписання відповідного рішення НКРЕКП належить виключно Голові, а не виконуючому обов'язку Голови.

Вказана позиція є аналогічній позицій, яка висловлена Вищим адміністративним судом в однорідному питанні також змісту від 01 липня 2015 року справа номер П/800/167/15 (http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46563828).

Щодо інших вимог, заявлених позивачами через призму спроможності отримання даних, документів, погоджень та інше, суд відхиляє, оскільки вони є оціночними та не обґрунтованими належними і допустимими доказами.

Вимогу про визнання відсутності у НКРЕКП компетенції, суд відхиляє, як неналежний спосіб захисту порушених прав та інтересів, оскільки, по-перше, вказана категорія розглядається у спорах між суб'єктами владних повноважень в силу положень п.3.ч.2 ст. 17 КАС України, по-друге, виключається предметом розгляду справи щодо оскарження нормативно-правового акта.

Вимогу про визнання відсутності компетенції (повноважень) у ОСОБА_6 суд відхиляє, оскільки останній не є відповідачем (стороною) у справі.

З огляду на вказане, позов підлягає задоволенню частково.

Інші доводи і заперечення сторін не спростовують встановленого вище судом.

Окрім того, за наслідком розгляду цієї судової справи, суд вважає необхідним звернути увагу Президента України, як гаранта додержання, зокрема, Конституції України, та особи, яка має право законодавчої ініціативи та статус суб'єкта конституційного звернення в порядку ст. 150 Конституції України, на тези, викладені у рішенні Конституційного Суду України "У справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців першого, другого частини першої, частини другої статті 11 Закону України "Про природні монополії" (справа про національні комісії регулювання природних монополій)" 14-рп/2008 від 08.07.2008 (п.2. мотивувальної частини рішення), згідно яких Президент України може унормовувати діяльність лише тих органів, щодо утворення яких і керування якими він має конституційні повноваження, передбачені статтею 106 Конституції України. Також суд, в цьому розрізі зазначить, що згідно з пунктом 1 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (затверджено Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715/2014) НКРЕКП є державним колегіальним органом. Відповідно до положень Стаття 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Відтак є сумнівним взагалі легітимність оскаржуваного рішення, яке має статус нормативно-правового акту, оскільки виданий колегіальним державним органом (не віднесено до жодної з гілок влади), який у статті 6, 19 Конституції України відсутній. Суд відзначить, що у відповідності до положення статті 5 Конституції України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ніхто не може узурпувати державну владу.

Згідно підпункту 10.2. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду "Про судове рішення в адміністративній справі" № 7 від 20.05.2013, ухваливши рішення про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його з цих підстав нечинним, суд у порядку, визначеному частиною одинадцятою статті 171 КАС України, повинен зобов'язати орган, який видав оскаржуваний акт, невідкладно опублікувати резолютивну частину рішення суду у виданні, в якому такий акт було офіційно оприлюднено, після набрання рішенням законної сили.

Керуючись ст.. 9, 71, 159, 163, 171 КАС України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати Постанову Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 583 від 03.03.2015 року «Про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення» незаконною та нечинною з моменту її прийняття.

Зобов'язати Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг здійснити невідкладне (від дня набрання цією постановою законної сили) опублікування резолютивної частини цього судового рішення у виданні, в якому було офіційно оприлюднене оскаржуване рішення.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.


Постанова набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.. 254 КАС України. Постанова може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду шляхом подання апеляційної скарги в порядку і строки, встановлені ст..186 КАС України.

Суддя О.В. Кротюк

За это сообщение автора налоговик поблагодарили: 2
lutishka, vikakool
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST налоговик » 18 ноя 2015, 18:57

налоговик писал(а):Еще один вау. По газу

Признать Постановление НКРЭКУ 583 от 03.03.2015 года «Об установлении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения» незаконной и недействительной с момента ее принятия.

Обязать НКРЭКУ осуществить безотлагательное (со дня вступления настоящего постановления в законную силу) опубликование резолютивной части этого судебного решения в издании, в котором было официально обнародовано обжалуемое решение.Суд (Киевский окружной апелляционный суд – ИФ) вынес определение об обращении в конституционный суд и остановил производство (по апелляции НКРЭКУ).

Ждем
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST налоговик » 20 ноя 2015, 18:04

Здесь образовалась судебно-коммунальная тема.

В тему от ВСУ:

самовільне відключення від мереж централізованого опалення не є підставою для звільнення від оплати за послуги теплопостачання

правова позиція у справі за № 6-1192 цс15 (11 листопада 2015 року)


Тепло ты можешь не потреблять, а платить - обязан :)
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST Lotos » 20 ноя 2015, 19:50

Подскажите, так что с тарифами? Платить или нет по новым? Или по старым, а если по старым то каким? С какого числа эти тарифы отменили? Свет, газ - к какими тарифами оперировать? СПАСИБО,
Lotos
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 19:46
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 23 ноя 2015, 12:30

Lotos писал(а):Подскажите, так что с тарифами? Платить или нет по новым? Или по старым, а если по старым то каким? С какого числа эти тарифы отменили? Свет, газ - к какими тарифами оперировать? СПАСИБО,


Не будете платить - отключат свет :)
Апелляция решила не подставляться под такое дело. Пусть КСУ думает.
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST Pullpy » 29 ноя 2015, 22:41

с ума сойти
___________________________________
http://www.fashiong.ru/store/category-6.html
Pullpy
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 29 ноя 2015, 22:40
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

UNREAD_POST налоговик » 06 янв 2016, 14:42

ВСУ отложил представление о конституционности тарифов на электричество из-за сомнений в законности тарифов на воду :D :D :D

На одном из следующих заседаний Пленум ВСУ рассмотрит возможность конституционного представления относительно полномочий НКРЭКУ по установлению тарифов на электричество и воду

Пленум Верховного Суда Украины на заседании 25 декабря снял с рассмотрения обращение в Конституционный Суд относительно законности тарифов на электроэнергию. Об этом идет речь в письме ВСУ от 6 января 2015 года № 201-34/0/8-16.

Напомним, Киевский апелляционный суд приостановил производство по делу № 826/6876/15 о незаконности повышения тарифов на электроэнергию до разъяснения Конституционным Судом полномочий Президента по созданию НКРЭКУ в свете решения КСУ от 8 июля 2008 года № 14-рп/2008. На этом основании приостанавливается и рассмотрение остальных дел, касающихся тарифов на электроэнергию. Определение суда о возможности обращения в КСУ должен рассмотреть Верховный Суд, который уполномочен направлять конституционные представления.

Как пояснил ВСУ, решение о снятии с рассмотрения Пленума вопроса об обращении с этим конституционном представлением принято в связи с поступлением в Суд еще одного определения, касающегося полномочий НКРЭКУ по установлению тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода. Определение от 26 ноября 2015 года по делу № 826/5964/15 направлено в ВСУ Киевским апеллиционным административным судом. Оно касается, кроме указаных в более раннем обращении положений законодательства, вопроса конституционности абзаца 8 части 1 ст. 13 Закона «О питьевой воде и питьевом водоснабжении».

В связи с этим, конституционное обращение было снято с рассмотрения и будет доработано с учетом вопросов, поднятых в определении по делу № 826/5964/15.

Вопрос об обращении в КСУ с представлением относительно тарифов на электричество и воду планируется рассмотреть на одном из следующих заседаний Пленума ВСУ.

Марина Ясинская

За это сообщение автора налоговик поблагодарил:
lutishka
Аватар пользователя
налоговик
 
Сообщений: 5776
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 23:29
Благодарил (а): 835 раз.
Поблагодарили: 2636 раз.

UNREAD_POST VOA » 11 фев 2016, 16:39

налоговик писал(а):
налоговик писал(а):Еще один вау. По газу

Признать Постановление НКРЭКУ 583 от 03.03.2015 года «Об установлении розничных цен на природный газ, который используется для нужд населения» незаконной и недействительной с момента ее принятия.

Обязать НКРЭКУ осуществить безотлагательное (со дня вступления настоящего постановления в законную силу) опубликование резолютивной части этого судебного решения в издании, в котором было официально обнародовано обжалуемое решение.Суд (Киевский окружной апелляционный суд – ИФ) вынес определение об обращении в конституционный суд и остановил производство (по апелляции НКРЭКУ).

Ждем

Решение ВАСУ по кассации от 28.01.16 http://reyestr.court.gov.ua/Review/55465489
Керуючись ст.ст. 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,

у х в а л и в:

Касаційну скаргу Кабінету Міністрів України залишити без задоволення.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 вересня 2015 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 04 листопада 2015 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та не підлягає оскарженню, проте може бути переглянута з підстав, у строк та у порядку, визначених статтями 237, 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді:

Тарифы могут пересчитать за период с 01.04.15 в бОльшую или мЕньшую сторону?
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5353
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1847 раз.
Поблагодарили: 2096 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 11 фев 2016, 20:54

VOA писал(а):Тарифы могут пересчитать за период с 01.04.15 в бОльшую или мЕньшую сторону?

В кращому випадку з 04 листопада 2015 року.
Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 вересня 2015 року, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 04 листопада 2015 року, адміністративний позов задоволено, визнано незаконною та нечинною спірну постанову Кабінету Міністрів України.


Пленум ВАСУ Про судове рішення в адміністративній справі
Скасування акта суб'єкта владних повноважень як способу захисту порушеного права позивача застосовується тоді, коли спірний акт не породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття такого акта.

Визнання ж акта суб'єкта владних повноважень нечинним означає втрату чинності таким актом з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням або з іншого визначеного судом моменту після прийняття такого акта.

Суд визначає, що рішення суб'єкта владних повноважень є нечинним, тобто втрачає чинність з певного моменту лише на майбутнє, якщо на підставі цього рішення виникли правовідносини, які доцільно зберегти
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям

За это сообщение автора Marlboro поблагодарил:
VOA
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

UNREAD_POST VOA » 12 фев 2016, 00:17

Marlboro писал(а):Суд визначає, що рішення суб'єкта владних повноважень є нечинним, тобто втрачає чинність з певного моменту лише на майбутнє, якщо на підставі цього рішення виникли правовідносини, які доцільно зберегти

Я так понимаю, что как раз не хотят сохранять уменьшенные нормы потребления, которые были этим актом установлены, и кроме того - в тексте самого решения ВАСУ есть такой абзац:
З огляду на те, що проект регуляторного акту не був у жодний спосіб оприлюднений, за умови відсутності аналізу регуляторного впливу акту та погодження з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, а також зважаючи на порушення відповідачем принципу передбачуваності, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов законного та обґрунтованого висновку, що наведені порушення, допущені Кабінетом Міністрів України під час прийняття спірної постанови, у сукупності є достатньою підставою для визнання її незаконною, нечинною з моменту прийняття, що означає, що така постанова не породжує правових наслідків з моменту її прийняття.
http://stopfake.org/ Бывают такие решения, после принятия которых тараканы в голове аплодируют стоя.
Аватар пользователя
VOA
 
Сообщений: 5353
Зарегистрирован: 07 сен 2012, 21:37
Благодарил (а): 1847 раз.
Поблагодарили: 2096 раз.

UNREAD_POST Marlboro » 12 фев 2016, 15:29

Ага, мотивувальна частина не кореспондує резолютивній
(переписано) подивився вище резолютивку рішення суду першої інстанції, там все написано. Видно суд першої інстанції просто попутав термінологію, а апеляція і ВАСУ по інерції копіювали його слова
Свідомість - це місце зустрічі душі з земним життям
Аватар пользователя
Marlboro
 
Сообщений: 4846
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 19:26
Благодарил (а): 324 раз.
Поблагодарили: 1243 раз.

След.

  • Похожие темы
    Ответов
    Просмотров
    Последнее сообщение

Вернуться в НОВОСТИ

Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Ads, Gb, lutishka, Ya